Apel Prezesa ZG Związku OSP RP

W związku z tragiczną sytuacją, która miała miejsce w Nadrenii Północnej Westfalii gdzie po obfitych opadach deszczu wystąpiły powodzie, które zebrały śmiertelne żniwo ponad 200 ofiar a także spowodowały ogromne zniszczenia w mieniu i środowisku wystąpiłem z depeszą kondolencyjną do Władz Niemieckiego Związku Straży Pożarnych (Deutscher Feuerwehrverband) z którym współpracujemy. Wśród ofiar śmiertelnych niestety jest pięcioro strażaków ochotników

Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o użycza OSP 20 samochodów Volkswagen. Nabór do II edycji programu.

ZOSP RP wraz z Volkswagen Financial Services ogłaszają nabór na użyczenie dla OSP samochodów Volkswagen. W ramach Programu VWFS przekaże Ochotniczym Strażom Pożarnym do bezpłatnego użytkowania na podstawie Umowy Użyczenia 10 samochodów Volkswagen Transporter T6 TDI, L2H1 4Motion oraz 10 Volkswagen Caddy 2.0 TDI w celu wspierania działalności prewencyjnej i edukacyjnej.

Sprzęt dla OSP

Mimo problemów z dostawami sprzętu przez producentów na światowe rynki udało się doposażyć kolejne OSP. Powołana przez ZG ZOSP RP Rezerwa Natychmiastowa Sprzętu i Wyposażenia umożliwia uzupełnienie sprzętu utraconego przez ochotnicze straże podczas działań ratowniczych takich jak katastrofy, klęski żywiołowe i zdarzenia o znacznych rozmiarach.

POLSKA DRUŻYNA ZWYCIĘŻYŁA W EUROPEAN NATIONS CUP STIHL TIMBERSPORTS® 2021

Monachium, 7 sierpnia – niespełna 16-letni, druh Szymon Groenwald (OSP Połczyno) w znakomitym stylu ustanowił rekord świata w Singlebuck i zwyciężył w kategorii junior w międzynarodowych zawodach EUROPEAN NATIONS CUP w sportowym cięciu i rąbaniu drewna STIHL TIMBERSPORTS®, a polska drużyna zdobyła złoty medal.

Zgłoś orkiestrę OSP do nagrody Roku 2021!

Plebiscyt strażacki prowadzony przez dzienniki regionalne Grupy Polska Press w całej Polsce pod patronatem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Tym razem obok tytułów Strażaków Ochotników Roku i OSP Roku, po raz pierwszy przyznane zostaną tytuły Orkiestr OSP Roku 2021. Zachęcamy orkiestry do udziału w plebiscycie. Najpierw w głosowaniu wybrane zostaną orkiestry - laureatki w skali województw, a następnie całego kraju. Głosowanie rozpocznie się w środę, 28 lipca o godz. 00:00:00. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze do 13 sierpnia włącznie.

Nowe początki polsko-niemieckiej współpracy strażaków-ochotników

W dniach 23-25 lipca 2021 r. odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Związku OSP RP i Deutsche Jugendfeuerwer w siedzibie Związku DJF w Berlinie. Głównym celem spotkania było przeprowadzenie analizy możliwości zorganizowania seminarium dla opiekunów MDP pod patronatem i dzięki wsparciu PNWM. Każda ze stron omówiła obecną sytuację i prace, które wykonują dziecięce i młodzieżowe drużyny pożarnicze w naszych krajach w czasie pandemii.

Rok pomocy Volkswagen Financial Services dla strażaków

Ponad 3500 akcji ratowniczych i 250 000 przejechanych kilometrów to efekt rocznej współpracy Volkswagen Financial Services i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach wsparcia dla strażaków VWFS bezpłatnie użyczył Ochotniczym Strażom Pożarnym 30 Volkswagenów Transporterów.
VWFS planuje kontynuację współpracy z ZOSP RP, opartą tak jak dotychczas na dostarczaniu OSP mobilnych rozwiązań. O szczegółach tych działań poinformujemy w osobnym komunikacie.

Prosty sposób na zagwarantowanie rozliczenia dotacji

Kończy się projekt  dofinansowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Po wakacjach realizowane będą kolejne dotacje z różną datą końcowego rozliczenia. Globalne uwarunkowania produkcji dużej części asortymentu, w świetle sytuacji z jaką mamy do czynienia od ponad roku, nadal mają wpływ na ich dostępność.

Opinia Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej do projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej negatywnie opiniuje przedłożony projekt Ustawy o Ochotniczych Stażach Pożarnych. Z całą stanowczością przypomina zasadę mówiąca o tym, że każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa. Apeluje o zachowanie zasady oznaczającej zerwanie z doktryną jednolitej władzy i administracji państwowej w terenie, traktującej poziom lokalny jako najniższy szczebel administracji centralnej.

Kolejne OSP odbierają sprzęt!

Kolejne OSP otrzymały sprzęt w ramach Funduszu „Rezerwa Natychmiastowa Sprzętu i Wyposażenia” powołanego przez Związek OSP RP.

Konkurs Harnasia dla OSP w którym nagrodą będzie dofinansowanie na na cele statutowe w wysokości 5 tys. zł na jednostkę

Serdecznie zapraszam do udziału i zgłaszania Waszych Ochotniczych Straży Pożarnych do internetowego konkursu, który marka Harnaś organizuje w ramach kampanii „Harnaś wspiera Strażaków Ochotników”. Internetowy konkurs jest otwarty dla chętnych OSP. 10 jednostek, które otrzymają najwięcej głosów, wygra nagrody pieniężne w wysokości 5 tys. zł. każda.

Informacja o działaniach Carlsberg Polska dla OSP

Firma Carlsberg Polska przygotowała specjalną loterię dla sklepów spożywczych oferujących piwo Harnaś, której beneficjentami mogą być Ochotnicze Straże Pożarne. Sklepy, które wygrają w loterii, oprócz nagród przewidzianych przez organizatora, otrzymają dodatkowo bony o wartości 3 000 zł każdy, które przekażą wybranym miejscowym OSP. Losowanie odbędzie się w 17 listopada 2021 r. Pula nagród finansowych wynosi 225 000 zł.

Uchwała nr 54/XV/2021 w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych

Związek OSP RP w Uchwale Nr 54/XV/2021 Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie: zajęcia stanowiska w sprawie projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, postanawia...

Rezerwa natychmiastowa sprzętu dla OSP

Podczas działań ratowniczych dotyczących katastrof, klęsk żywiołowych i zdarzeń o znacznych rozmiarach zniszczeniu ulega sprzęt i umundurowanie strażaków. Aby pomóc ochotniczym strażom w szybkim odzyskiwaniu tego, co utraciły w akcji, Związek OSP RP powołał Fundusz „Rezerwa Natychmiastowa Sprzętu i Wyposażenia”, który już działa.

Wstępna ocena projektu "ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych"

Zmiany wynikające z ustawy o OSP: dotyczą w szczególności świadczeń dodatkowych dla strażaków ochotników oraz dla ratowników górskich. Projekt zawiera również wiele zmian dotyczących organizacji ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Oceniamy, że 4 zmiany zasługują na wprowadzenie do ustawy o ochronie ppoż., 6 zmian jest szkodliwych i 20 zmian pozornych.

REGULAMIN FUNDUSZU "REZERWA NATYCHMIASTOWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA"

ZOSP RP powołał Fundusz „Rezerwa Natychmiastowa Sprzętu i Wyposażenia”. Środki z funduszu przeznaczone są dla OSP poszkodowanych w działaniach ratowniczych w przypadku wystąpienia nagłych sytuacji kryzysowych i katastrof znacznych rozmiarów, na doposażenie ich w niezbędne środki ochron osobistych i wyposażenia, które uległy zniszczeniu np. mundury, hełmy, buty, piły, rękawice itp. Związek dołoży starań by sprzęt do potrzebujących OSP w takich przypadkach został dostarczony w ciągu 24 godzin. Wykaz sprzętu i wyposażenia, będący załącznikiem do regulaminu Funduszu, będzie na bieżąco uzupełniany i korygowany, w zależności od potrzeb strażaków OSP.

Informacja o współpracy Związku OSP RP z marką Harnaś

Wiemy, że wiadomość o pozyskaniu przez Związek OSP RP sponsora w postaci firmy Carlsberg Polska spotkała się z dużym zainteresowaniem z Waszej strony. Otrzymaliśmy wiele pytań o szczegóły tej współpracy i spieszymy z dodatkowymi informacjami.