Nowe początki polsko-niemieckiej współpracy strażaków-ochotników

W dniach 23-25 lipca 2021 r. odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Związku OSP RP i Deutsche Jugendfeuerwer w siedzibie Związku DJF w Berlinie. Głównym celem spotkania było przeprowadzenie analizy możliwości zorganizowania seminarium dla opiekunów MDP pod patronatem i dzięki wsparciu PNWM. Każda ze stron omówiła obecną sytuację i prace, które wykonują dziecięce i młodzieżowe drużyny pożarnicze w naszych krajach w czasie pandemii.
Przeanalizowano możliwości zorganizowania seminarium, które do tej pory odbywały się co roku na przemian w Polsce i Niemczech. Obie strony zgodnie stwierdziły, że należy podjąć wyzwanie organizacyjne i wyjątkowo w tym roku przeprowadzić seminarium on-line. Seminarium tematycznie tym razem poświęcone będzie m.in. nowatorskim działaniom MDP w czasie pandemii oraz opracowaniu materiałów do spotkań polsko-niemieckich.
Zainteresowanych prosimy o śledzenie naszej strony, ponieważ już niedługo przekażemy kolejne ważne informacje związane z naborem i programem.
Spotkanie polsko-niemieckich strażackich partnerów, w którym uczestniczyli: Teresa Tiszbierek - wiceprezes ZG ZOSP RP, Monika Karłowicz – koordynator jednostki centralnej PNWM w Związku OSP RP oraz Christian Patzelt - szef Deutsche Jugendfeuerwehr, jego zastępca Jörn-Hendrik Kuinke, Antje Koch, kierująca biurem DJF i Maximilian Rudzki było pierwszym fizycznym spotkaniem od czasu wybuchu pandemii. Ze względu na to, że obie organizacje pełnią funkcje jednostek centralnych PNWM w spotkaniu uczestniczył również Thomas Hetzer - kierownik referatu wspierania w poczdamskich biurze PNWM. Przy okazji omówiono stan zaawansowania i przebiegu zawodów eliminacyjnych do Międzynarodowej Olimpiady CTIF, zasad współpracy z PNWM jako jednostek centralnych, przebiegu działań ratowniczych i związanych z usuwaniem skutków tragicznej powodzi w Nadrenii Północnej- Westfalii i Nadrenii-Palatynacie, w której zginęło 5 strażaków-ochotników oraz spraw związanych z porozumieniem pomiędzy naszymi Związkami.