Informacje o kampanii 1% podatku na rzecz Związku OSP RP w 2022 roku

DRUHNY I DRUHOWIE
ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%
TRWA OD 01.01.2022 R. DO 30.04.2022 R.
NA ROZLICZENIE SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM MAMY JESZCZE DNI.
PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE
ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,
WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR KRS 0000 116 212
ORAZ NAZWĘ I ADRES OSP

Konkurs dla MDP "Najlepsi z Najlepszych"

Termin przesłania zgłoszeń do 28.02.2022 roku

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Dzięki staraniom Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Rząd, Sejm RP i Senat RP uwzględniły Ochotnicze Straże Pożarne w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, a w pracach Senatu RP także Państwową Straż Pożarną.

Ekwiwalent dla druhów OSP

INFORMACJA w sprawie świadczenia ratowniczego dla strażaka OSP (tzw. dodatek do emerytury).

Art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożar-nych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) przyznaje strażakowi ratownikowi OSP świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej. W przypadku nieokreślenia w mającym ukazać się rozporządzeniu, wzoru pisemnego oświadczenia świadka, można będzie wykorzystać wzór oświadczenia przygotowany przez Związek, a zamieszczony wraz z niniejszą informacją.

System OSP

Informujemy że aktualnie możliwe jest wprowadzanie oraz edycja raportów, informacji zbiorczych i informacji o zjazdach za 2020 rok. W związku z pracami modernizacyjnymi SYSTEMU OSP, dane dotyczące bieżącego roku sprawozdawczego (2021) w tym raporty OSP za rok 2021 będzie można wprowadzać od 24 stycznia 2022.

Modernizacja SYSTEMU OSP "Ochotnik" w ramach projektu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych pn. "OSP - Potencjał Młodych" realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Narodowy Bank Polski ufundował nagrody dla zwycięzców OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom” edycja 2021.

Narodowy Bank Polski ufundował nagrody dla zwycięzców Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” edycja 2021 w postaci 6 monet kolekcjonerskich „100-lecie powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP”.

Ukazał się specjalny dodatek do lokalnych gazet (tytułów Polska Press Grupa) poświęcony strażakom ochotnikom.

Dziś w kolejnych 10 województwach ukazał się specjalny dodatek do lokalnych gazet (tytułów Polska Press Grupa) w całości poświęcony strażakom ochotnikom. To wyjątkowe wydanie związane z obchodami 100-lecia zjednoczenia ruchu strażackiego i działalności pod wspólnym sztandarem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych ZOSP RP

INFORMACJA w sprawie finansowania działalności OSP według stanu prawnego ze stycznia 2022 r.

Art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) wprowadza generalną zasadę, co do źródeł pokrywania kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.

INFORMACJA w sprawie ekwiwalentu pieniężnego według stanu prawnego ze stycznia 2022 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 1-2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, ekwi-walent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala, nie rzadziej niż raz na 2 la-ta, właściwa rada gminy w drodze uchwały.

Apel o pomoc dla OSP

W dniu 03 stycznia br. tuż po 5 godzinie rano wybuchł pożar w miejscowości Bądecz, gmina Wysoka, powiat pilski, województwo wielkopolskie, trawiąc niemal cały majątek miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. W imieniu całego środowiska Ochotniczego Pożarnictwa Województwa Wielkopolskiego zwracam się z APELEM do wszystkich jednostek OSP oraz przyjaciół pożarnictwa o wsparcie finansowe poszkodowanej w wyniku pożaru jednostki OSP Bądecz.

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych już weszła w życie

27 grudnia 2021r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Życzenia na Boże Narodzenie Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie!
Dziękuję za służbę pełną poświęcenia i determinacji, za wrażliwość na drugiego człowieka i chęć przekazywania tej pasji kolejnym pokoleniom. Wszystkim Strażakom Ochotnikom, Druhom i Druhnom, Waszym Rodzinom i Przyjaciołom życzę zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku. Oby kolejne lata upływały Wam w atmosferze ludzkiej życzliwości, satysfakcji ze społecznej służby i spełnienia w życiu osobistym.

INFORMACJA o obowiązku dokonania zgłoszenia przez OSP do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Od 31 października 2021 r. ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 815) rozszerza katalog podmiotów określnych w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1132) obowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Wyniki końcowe OTWP 2021

Wyniki grupy I

Wyniki grupy II

Wyniki zostały zaakceptowane i potwierdzone przez Jury konkursu pod przewodnictwem Druha Dariusza Marczyńskiego.

Wszystkim uczestnikom i opiekunom dziękujemy za udział i zaangażowanie. Zwycięzcom gratulujemy.
Dyplomy, nagrody oraz upominki dla zwycięzców i finalistów zostaną przesłane pocztą.

Wyniki eliminacji pisemnych OTWP już do sprawdzenia.

Wyniki eliminacji pisemnych OTWP 2021. Grupa I.