Wyniki końcowe OTWP 2021

Wyniki grupy I

Wyniki grupy II

Wyniki zostały zaakceptowane i potwierdzone przez Jury konkursu pod przewodnictwem Druha Dariusza Marczyńskiego.

Wszystkim uczestnikom i opiekunom dziękujemy za udział i zaangażowanie. Zwycięzcom gratulujemy.
Dyplomy, nagrody oraz upominki dla zwycięzców i finalistów zostaną przesłane pocztą.

 


Zadanie zrealizowane z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Wśród nagród dla zwycięzców są monety kolekcjonerskie „100-lecie powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP” ufundowane przez Narodowy Bank Polski.