ZAPRENUMERUJ „STRAŻAKA” NA ROK 2022!

ZAPRENUMERUJ „STRAŻAKA”

„Strażaka” można zaprenumerować w:

 • Biurze Oddziału Wojewódzkiego, Biurze Terenowym lub Punkcie Sprzedaży Związku OSP RP.
 • Firmach kolportażowych:
  • Poczta Polska S.A.,
  • RUCH S.A.,
  • Garmond Press sp. z o.o. (tel. 12 412 75 60),
  • Kolporter S.A. (tel. 48 41 367 88 88)
 • Redakcji „Strażaka”

Zamówienia na prenumeratę mogą Państwo składać przez cały rok na dowolny okres:

 • mailowo na adres: redakcja@strazak.org.pl
 • telefonicznie, pod nr. 22 509 50 62 i 76
 • faksem, pod nr (22) 828 86 28
 • pocztą, wysyłając formularz zamówienia prenumeraty na adres redakcji:

Redakcja „Strażak”
ul. 
Oboźna 1
00-340 Warszawa

Zamówienie powinno zawierać: dane firmy, NIP, imię i nazwisko osoby zamawiającej, pełen adres zamawiającego, tel. kontaktowy, adres do wysyłki – jeśli jest inny niż adres zamawiającego, email.

FORMULARZ do pobrania

.doc                           .pdf

Prenumerata płatna na podstawie faktury.

Od stycznia cena 1 egzemplarza wynosi 9,90 zł (w tym 8% VAT)

Zapytania proszę kierować mailowo lub telefonicznie.