Uruchomienie platformy e-learningowej dla strażaków ochotników

W ramach realizacji projektu „Wioska internetowa”, z inicjatywy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego oraz  f-mą Optoland opracowany został program szkoleniowy dla strażaków ratowników OSP. Materiał szkoleniowy zamieszczony jest na platformie internetowej co pozwala na naukę i poznanie treści przewidzianych programami  bez kłopotliwych wyjazdów do często oddalonych od miejsca zamieszkania ośrodków szkoleniowych. Każdy członek OSP może zapoznać się z tym materiałem. Jest to doskonała okazja aby w ramach samokształcenia strażacy OSP powtórzyli sobie wiadomości z zakresu ratownictwa i użycia sprzętu p-poż, a nowoprzyjęci strażacy – ochotnicy opanowali wiedzę z tego zakresu. Krótka prezentacja materiału szkoleniowego.

W tym celu wystarczy w komputerze podłączonym do Internetu uruchomić dowolną przeglądarkę internetową i w pasku adresowym wpisać adres www.platforma.wint.pl. Po  pojawieniu się ekranu startowego platformy, po prawej stronie, w oknie „Zaloguj się”  w okienku „KOD” należy wpisać ośmiocyfrowy kod swojej OSP uzyskany z Zarządu właściwego Oddziału Gminnego i nacisnąć „ENTER”. W przypadku podległości OSP pod Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, otrzymują one kod z tego Zarządu.

Sposób pozyskania kodów przez Zarządy pokazano w końcowej części niniejszej informacji.

Otwiera się okno „Zaloguj się”. Jeśli wchodzimy na platformę po raz pierwszy, naciskamy odnośnik „Rejestracja”.

 Wypełniamy wyświetlony formularz.

Zwrotnie, w mailu , otrzymamy  swój indywidualny login i hasło niezbędne do korzystania z platformy, które wpisujemy w panelu logowania.

Jeżeli wchodzimy na platformę po raz kolejny, wpisujemy KOD i naciskamy „ENTER”. Po pojawieniu się okienka logowania wpisujemy login i hasło jakie otrzymaliśmy mailem podczas pierwszej rejestracji na platformę.

Szkolenia dla strażaków ochotników zamieszczone są w dziale „4. Zwiększenie odporności lokalnych społeczności na sytuacje kryzysowe”.

Dla strażaków ochotników dostępne są wszystkie szkolenia dostępne na platformie, także te z dziedzin nie związanych z pożarnictwem.

Zachęcamy wszystkich strażaków OSP do skorzystania z możliwości poszerzenia swojej wiedzy z wykorzystaniem szkoleń na odległość.

 

Informacja dla Zarządów Oddziałów

Aby przekazać Ochotniczym Strażom Pożarnym kody potrzebne do rejestracji na platformie e-learningowej, należy zalogować się w Systemie OSP pod adresem www.osp.org.pl i kliknąć zakładkę po lewej stronie „Kody do platformy e-learningowej”. Każdy oddział może wyświetlić kody tylko podlegających bezpośrednio OSP.