Wzory druków na kampanię sprawozdawczą w OSP w 2022 roku

Druki obowiązujące

 1. Protokół z walnego zebrania sprawozdawczego
 2. Zał. nr 1 do protokołu: Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczym
 3. Zał. nr 2 do protokołu: Sprawozdanie z działalności ochotniczej straży pożarnej
 4. a. Plan finansowy
  b. Sprawozdanie finansowe
 5. Zał. nr 4 Raport ochotniczej straży pożarnej
 6. Zał. nr 5 do protokołu: Plan działalności ochotniczej straży pożarnej
 7. Zał. nr 6 do protokołu: Uchwała nr 1 z walnego zebrania sprawozdawczego
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP
 9. Lista obecności osób zaproszonych do udziału w walnym zebraniu sprawozdawczym OSP
 10. Protokół Komisji Mandatowej walnego zebrania sprawozdawczego
 11. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków walnego zebrania sprawozdawczego
 12. Protokół Komisji Skrutacyjnej walnego zebrania sprawozdawczego
 13. Protokół Komisji Statutowej walnego zebrania sprawozdawczego
 14. Uchwała nr 2 walnego zebrania sprawozdawczego OSP
 15. Wykaz zmian w Statucie OSP

Druki uzupełniające

 1. Uchwała walnego zebrania sprawozdawczego członków OSP

Wszystkie druki spakowane (ZIP)