Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Dzięki staraniom Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Rząd, Sejm RP i Senat RP uwzględniły Ochotnicze Straże Pożarne w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, a w pracach Senatu RP także Państwową Straż Pożarną. (Podziękowania dla Pana senatora Adama Szejnfelda)

Wypłata rekompensaty następuje po złożeniu stosownego oświadczenia na podstawie wniosku o rekompensatę.

 Był to pilny rządowy projekt ustawy. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Aktywów Państwowych.

Ustawa dotyczy uruchomienia nadzwyczajnych instrumentów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w perspektywie krótkoterminowej wspierających gospodarstwa domowe, mieszkańców budynków wielolokalowych i niektórych odbiorców wrażliwych.

 Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2022 r. Do Senatu została przekazana w dniu 14 stycznia 2022 r. Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 stycznia 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 stycznia 2022 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 18 stycznia 2022 r. Komisja wniosła o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 617 A). Senat w dniu 20 stycznia 2022 r. wprowadził 31 poprawek do ustawy. Na wniosek senatora Adama Szejnfelda została naniesiona poprawka dotycząca uwzględnienia Państwowej Straży Pożarnej.