Konkurs dla MDP "Najlepsi z Najlepszych"

Zapraszamy wszystkie młodzieżowe drużyny pożarnicze do pochwalenia się swoją pracą i osiągnięciami. Zachęcamy do zgłoszenia Waszych młodzieżowych drużyn pożarniczych do Ogólnopolskiego Konkursu "Najlepsi z Najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna.
W XIII edycji konkursu jury będzie oceniać działalność MDP i jej opiekuna w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., dlatego prosimy o przesyłanie opisu działalności MDP i innych dokumentów dotyczących wyłącznie 2021 roku.
Regulaminowy termin przesłania zgłoszeń - do 28.02.2022 roku.
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu, do którego mogą przystąpić drużyny, które zrealizowały cele z każdego z wymienionych w regulaminie kryteriów.
Rok 2021 był wymagający, a Wasze działania zostały ograniczone z powodu pandemii Covid-19. Większość z Was podjęła nowe działań dostosowane do warunków, w których przyszło nam żyć, częściowo Wasza działalność przeniosła się na zajęcia i inne przedsięwzięcia realizowane w systemie on-line. Realizowaliście Wasze pomysły związane z propagowaniem wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Pomagaliście osobom starszym i samotnym. Uczyliście innych jak przestrzegać zasad sanitarnych i jak zabezpieczać samych siebie. Dlatego chcemy zapoznać się z Wasza pracą, osiągnięciami i promować nowe formy działalności, które bardzo prosimy byście opisali również w formularzu zgłoszenia.
Zgłoszenia w roku bieżącym na konkurs należy przesyłać do końca lutego br. na adres: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa - z dopiskiem: konkurs dla MDP „Najlepsi z Najlepszych”.

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIA