Informacja o współpracy Związku OSP RP z marką Harnaś

Szanowne Druhny i Druhowie!


Wiemy, że wiadomość o pozyskaniu przez Związek OSP RP sponsora w postaci firmy Carlsberg Polska spotkała się z dużym zainteresowaniem z Waszej strony. Otrzymaliśmy wiele pytań o szczegóły tej współpracy i spieszymy z dodatkowymi informacjami.

Dlaczego zdecydowaliśmy się na współpracę z marką Harnaś?

Strategicznym celem Związku OSP PR realizowanym przy wsparciu Carlsberg Polska jest program „Trzeźwo myślę, trzeźwo żyję, trzeźwo działam”. Będzie on promował odpowiedzialną konsumpcję alkoholu. Związek OSP RP przede wszystkim będzie prowadził kampanię edukacyjno-informacyjną na rzecz szerzenia odpowiedzialnego podejścia do konsumpcji piwa (i wszelkiego innego alkoholu).

Będziemy szczególnie podkreślać obecność ważnego i dynamicznie rosnącego segmentu piw bezalkoholowych po to, aby w sytuacjach kiedy możemy się spodziewać podejmowania odpowiedzialnych zadań w danym dniu, być gotowym do akcji. Wszystko po to, aby świadomie i konsekwentnie oddzielać czas pracy, działania, i bycia w gotowości, od czasu odpoczynku, rekreacji i zabawy.

Rozmowy dotyczące współpracy z marką Harnaś prowadziliśmy przez wiele miesięcy. Wspólnie ustaliliśmy, że celem partnerstwa jest m.in. wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez zakup dodatkowego wyposażenia. Pozyskaliśmy partnera, któremu bliska jest idea niesienia pomocy. Możliwość dodatkowego wsparcia OSP jest odpowiedzią na znane nam wszystkim potrzeby.

Dzięki włączeniu się Związku OSP RP w kampanię edukacyjno-informacyjną w ramach partnerstwa należąca do Carlsberg Polska marka Harnaś przekaże łącznie 1 100 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na „Rezerwę Natychmiastową Sprzętu i Wyposażenia” przeznaczonej dla OSP poszkodowanych w działaniach ratowniczych w przypadku wystąpienia nagłych sytuacji kryzysowych i katastrof znacznych rozmiarów, na doposażenie ich w niezbędne środki ochron osobistych i wyposażenia, które uległy zniszczeniu np. mundury, hełmy, buty, piły, rękawice itp. Część środków już wpłynęła.

Związek dołoży starań by sprzęt do potrzebujących OSP w takich przypadkach został dostarczony w ciągu 24 godzin.

Jednocześnie informujemy, że w ramach „Rezerwy Natychmiastowej Sprzętu i Wyposażenia”, ZOSP RP już doposażył jednostki OSP, które utraciły sprzęt podczas działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych w ostatnich miesiącach podczas pożarów znacznych rozmiarów i trąby powietrznej.

Ponadto kwota 200 tys. zł. plus dodatkowe środki finansowe będą dostępne w ramach ogólnopolskich konkursów organizowanych przez markę Harnaś i zostaną przeznaczone na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych.

O szczegółach dotyczących możliwości udziału jednostek OSP w konkursach poinformujemy w kolejnych komunikatach.

 

Nina Mirgos-Kilanowska
Rzecznik Prasowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej