Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o użycza OSP 20 samochodów Volkswagen. Nabór do II edycji programu.

Szanowne Druhny, Szanowni i Druhowie

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP a Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. od czerwca 2020 do czerwca 2021 roku zrealizowany został projekt wsparcia działalności OSP poprzez przekazanie przez VWFS Ochotniczym Strażom Pożarnych 30 samochodów Volkswagen Transporter T6 TDI, L2H1 4Motion. Celem przedsięwzięcia było wsparcie działalności operacyjnej OSP na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, zapobiegania i walki z suszą oraz zagrożeniem pożarowym.

Doświadczenia zebrane podczas realizowania tej akcji, pozytywne opinie strażaków, a przede wszystkim ogromne korzyści jakie odniosły lokalne społeczności, na których terenie działały OSP wyposażone w te samochody, przyczyniły się do podjęcia decyzji o kontynuacji programu.

Z przyjemnością ogłaszamy zatem rozpoczęcie II Edycji

W tej edycji programu udostępnienia samochodów hasłem przewodnim jest bezpieczeństwo. Bezpieczna mobilność to jeden z celów, który przyświeca Volkswagen Financial Services – firmie, która jest ekspertem w obszarze nowoczesnego finansowania pojazdów i po raz kolejny przekazuje pojazdy do dyspozycji OSP.

Działania strażaków ochotników to nie tylko udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych czy walka ze skutkami żywiołów. Ważnym społecznie celem działania wielu OSP jest też prewencja oraz edukacja w zakresie, bezpiecznych zachowań, odpowiedzialnych reakcji i udzielania pierwszej pomocy, a także upowszechnianie tej wiedzy wśród lokalnych społeczności.

Dlatego do udziału w kolejnej edycji zachęcamy te OSP, które w ramach pracy z dziećmi i młodzieżą prowadzą działania edukacyjne i chcą w trakcie programu udostępnienia pojazdów przyłączyć się do działań ZOSP RP i VWFS w tym niezwykle istotnym obszarze, jakim jest promocja bezpieczeństwa.

W ramach II Edycji VWFS przekaże Ochotniczym Strażom Pożarnym do bezpłatnego użytkowania na podstawie Umowy użyczenia 10 samochodów Volkswagen Transporter T6 TDI, L2H1 4Motion oraz 10 Volkswagen Caddy 2.0 TDI w celu wspierania działalności prewencyjnej i edukacyjnej.

Przekazywane pojazdy będą zarejestrowane na VWFS, z ważnym w Okresie Użyczenia przeglądem technicznym i ubezpieczeniem (OC, AC) Do każdego pojazdu dołączona będzie karta paliwowa z limitem kwotowym w wysokości 500 zł/miesiąc) do wykorzystania na stacjach paliw BP. Okres użyczenia wynosi 6 miesięcy.

OSP korzystające z pojazdów zobowiązane będą do:

▪prowadzenia ewidencji wykorzystania samochodu (wg. otrzymanego wzoru),
▪umieszczenia, w trakcie trwania akcji min. 3 postów na social media jednostki z użyciem hasztagów #BezpiecznaMobilność,  #pierwsinamiejscu,  #VWFSpomaga, #BEZPIECZNIEzOSP,
▪przesłania, w ciągu pierwszych trzech miesięcy od startu akcji, drogą mailową 10 zdjęć przedstawiających samochód (z widocznym brandingiem i logotypem VWFS) podczas działań zgodnych z określonym w umowie przeznaczeniem wraz z krótkim ich opisem.

Przewidywany termin wydania pojazdów – wrzesień 2021 r.

Warunkiem przystąpienia Ochotniczej Straży Pożarnej do powyższego programu jest przesłanie wypełnionego wniosku znajdującego się pod linkiem: https://forms.gle/Hdq8FuLDiXn5cRjcA oraz podpisanie i przesłanie skanu dokumentu Zgody i oświadczenia dot. zgód RODO oraz opinii Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego/Gminno-Miejskiego ZOSP RP na adres zg@zosprp.pl do dnia 23 sierpnia 2021 r. do godz.12.00

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i wzorem umowy użyczenia.

Zgody i oświadczenia

Regulamin użyczenia pojazdów.
Wzór umowy użyczenia.