Sprzęt dla OSP

W drugiej połowie lipca i pierwszych dniach sierpnia Związek przesłał kolejny brakujący asortyment ratowniczy do ochotniczych straży pożarnych z powiatów: płockiego i warszawsko-zachodniego w województwie mazowieckim oraz kolskiego w Wielkopolsce. Były to ubrania specjalne SAFETY I, kurtki lekkie ŻAR, kominiarki, motopompy pływające Niagara, węże ssawne i tłoczne oraz łańcuchy i prowadnice do pił spalinowych. Mundury i sprzęt uległy zniszczeniu w licznych działaniach związanych z pozrywanymi dachami, zniszczonymi liniami telefonicznymi i energetycznymi, powalonymi drzewami w wyniku porywistych wiatrów oraz dużego kilkunastogodzinnego pożaru i ratowania zwierząt hodowlanych. Zniszczenia dotknęły także OSP, której samochód pożarniczy przewrócił się i wpadł do rowu po tym, jak ulewne deszcze podmyły jezdnię, która zapadła się pod pojazdem.

Utworzenie Rezerwy Natychmiastowej i zakup sprzętu oraz wyposażenia dla OSP był możliwy dzięki umowie podpisanej przez Związek z firmą Carlsberg Polska, która przekazała na niesienie pomocy ochotniczym strażom pożarnym 1 100 000 zł.