Kolejne OSP odbierają sprzęt!

Kolejne OSP otrzymały sprzęt w ramach Funduszu „Rezerwa Natychmiastowa Sprzętu i Wyposażenia” powołanego przez Związek OSP RP.

Są to ochotnicze straże pożarne z powiatów: oświęcimskiego, proszowickiego i krakowskiego w województwie małopolskim, których wyposażenie uległo zniszczeniu podczas kilkudniowych działań ratowniczych po błyskawicznych powodziach spowodowanych ostatnimi nawałnicami. Tym razem z „Rezerwy Natychmiastowej Sprzętu i Wyposażenia” do strażaków trafiły: zatapialna pompa elektryczna PS80-700M, najaśnica LED na maszcie RALS 9490, motopompa pływająca Niagara, węże tłoczne W75, motopompa szlamowa WT40X.

Zakupy sprzętu dla OSP zrealizowane zostały przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP dzięki środkom przekazanym przez Firmę Carlsberg Polska przeznaczonym zgodnie z umową na niesienie pomocy ochotniczym strażom pożarnym. Pula środków na ten cel wynosi 1 100 000 zł.

Celem powołania przez Związek OSP RP Funduszu „Rezerwa Natychmiastowa Sprzętu i Wyposażenia” było, aby trafiał on do potrzebujących OSP w trybie interwencyjnym, a więc w ciągu 24 godzin. W takim też terminie wnioski straży są rozpatrywane i przekazywane do realizacji dystrybutorom sprzętu i wyposażenia. W wyniku pandemii COVID-19 oraz często katastrofalnych skutków klęsk żywiołowych, z jakimi borykają się obecnie kraje produkujące sprzęt pożarniczy, wystąpiły okresowe opóźnienia w jego dostawach. Związek dokłada starań, by ochotnicze straże pożarne otrzymywały wyposażenie możliwie jak najszybciej.

Formularz zgłoszenia zapotrzebowania oraz regulamin z załączonym wykazem sprzętu i wyposażenia znajduje się na stronie:

http://www.zosprp.pl/?q=content/regulamin-funduszu-rezerwa-natychmiastowa-sprzetu-i-wyposazenia

Wykaz asortymentu będzie na bieżąco uzupełniany i korygowany, w zależności od potrzeb strażaków OSP.

Marka Carlsberg prężnie działa na polu sponsoringu sportowego (Liverpool, FC København, reprezentacja Irlandii, Tottenhamem Hotspur, Mistrzostwa Europy UEFA EURO 2012 i 2016).