Rok pomocy Volkswagen Financial Services dla strażaków

Ponad 3500 akcji ratowniczych i 250 000 przejechanych kilometrów to efekt rocznej współpracy Volkswagen Financial Services i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach wsparcia dla strażaków VWFS bezpłatnie użyczył Ochotniczym Strażom Pożarnym 30 Volkswagenów Transporterów.

Celem zaoferowanej przez VWFS pomocy było wsparcie lokalnych OSP poprzez zapewnienie mobilności cichym bohaterom pierwszej linii walki z pandemią. – Zaproponowaliśmy pomoc strażakom ochotnikom, ponieważ z jednej strony to oni są zwykle pierwsi na miejscu zdarzenia, a z drugiej – ich rola w zwalczaniu skutków pandemii koronawirusa bywała pomijana w porównaniu z zawodowymi służbami ratowniczymi i mundurowymi. Główny cel tej współpracy został osiągnięty: skutecznie wsparliśmy działania związane nie tylko ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19, ale i innych zagrożeń: suszy, pożarów czy powodzi. – wskazuje Daria Zielaskiewicz, Dyrektor Marketingu i Brand Managementu w Volkswagen Financial Services Polska.

W ciągu pierwszego roku współpracy interwencje z udziałem pojazdów VWFS obejmowały nie tylko działania związane ze zwalczaniem skutków pandemii, takie jak transport zakażonych pacjentów, przewóz osób na szczepienia, próbek do badań wirusologicznych, środków dezynfekcyjnych i ochronnych, zaopatrzenia do izolowanych osób i instytucji, czy odkażanie i ozonowanie obiektów służących lokalnym społecznościom. Samochody wykorzystywano również w akcjach ratowniczych, przy pożarach, kontrolach zbiorników z wodą i dróg pożarowych w lasach w ramach przeciwdziałania skutkom suszy. Strażacy usuwali skutki nawałnic i wichur, wypadków samochodowych, a w sezonie wakacyjnym wspierali akcje związane z bezpieczeństwem nad wodą. Podczas interwencji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabezpieczali także lądowiska dla śmigłowców.

Obecnie zadania epidemiczne są już mniej absorbujące, ale strażacy ochotnicy są jak zawsze pierwsi na miejscu, zarówno przy działaniach związanych z COVID-19, jak i w innych interwencjach i akcjach ratowniczych. Pomagają w tym samochody VWFS, charakterystyczne i odpowiednio oznaczone, które pojawiły się w każdym województwie. Każdy z nich został wcześniej przygotowany technicznie, wyposażony w pakiet serwisowy i ubezpieczenie oraz kartę paliwową, żeby strażacy mogli skupić się na tym, co najważniejsze – niesieniu pomocy.

Od samego początku, czyli czerwca ubiegłego roku, partnerem projektu Volkswagen Financial Services jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Realne wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych realizowane we współpracy z Volkswagen Financial Services pokazało jak istotne są wszelkie formy doposażania strażaków-ochotników w sprzęt i środki ochrony indywidualnej, aby mogli bez przeszkód nieść pomoc drugiemu człowiekowi. – podsumowuje Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Ostatni rok uświadomił nam wszystkim jak ważna jest wzajemna pomoc. Uznaliśmy więc, że w tej wyjątkowej sytuacji, wspieranie innych powinno być również naszym priorytetem. – podkreśla Daria Zielaskiewicz z Volkswagen Financial Services Polska.

VWFS planuje kontynuację współpracy z ZOSP RP, opartą tak jak dotychczas na dostarczaniu OSP mobilnych rozwiązań. O szczegółach tych działań poinformujemy w osobnym komunikacie.