Zmiana terminu olimpiady DDP

Związek OSP RP, Ochotnicza Straż Pożarna w Wieruszowie współorganizatorzy wraz z Gminą Wieruszów oraz Starostwem Powiatowym - II Międzynarodowej i III Ogólnopolskiej Olimpiady Dziecięcych Drużyn Pożarniczych informują o przełożeniu terminu organizacji Olimpiady na rok 2022.

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej


Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów OSP zorganizował konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP  dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.
Prezentujemy ankiety, za pomocą których każdy strażak i członek ochotniczej straży pożarnej może wyrazić swoją opinię na temat ustawy.

Materiały do dyskusji odnośnie wysłuchania ws. projektu ustawy o OSP. Blok V - Dodatek do emerytur.

Przedstawiamy materiały dot. dyskusji na dzisiejszych konsultacjach projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych - Blok V - „Dodatek do emerytur”.

PSP "daje" ustawę dla ochotników. Czy to koniec ochotniczego strażactwa?

,,Doceniając szczególną postawę obywatelską ochotniczego pożarnictwa ,,Bogu na chwałę ludziom na pożytek” na przestrzeni dziejów naszej państwowości uchwala się niniejszą ustawę…”To ze wstępu do projektu ustawy przygotowanego przez PSP dla OSP. Strażacy ochotnicy czytają i oczy przecierają ze zdumienia. Nie rozumieją ,,dobroci” płynącej z tego daru. Albo zakazy, albo nakazy.

Młodzi liderzy w OSP - wyzwól swój potencjał! Konferencja online inaugurująca projekt OSP - Potencjał Młodych

Co? Konferencja online inaugurująca projekt OSP - Potencjał Młodych
Kiedy? 27 maja 2021 r. (czwartek) w godzinach 18:30 - 20:00. 
Gdzie? Spotkanie online, platforma Zoom.

Materiały do dyskusji odnośnie wysłuchania ws. projektu ustawy o OSP. Blok IV - DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA OSP - ORKIESTRY, MDP

Przedstawiamy materiały dot. dyskusji na dzisiejszych konsultacjach projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych - Blok IV - „Działalność społeczna OSP - Orkiestry, MDP”.

Materiały do dyskusji odnośnie wysłuchania ws. projektu ustawy o OSP. Blok III - OSP - finansowanie, nadzór, kontrola

Przedstawiamy materiały dot. dyskusji na dzisiejszych konsultacjach projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych - Blok III - „OSP - finansowanie, nadzór, kontrola”.

Materiały do dyskusji odnośnie wysłuchania ws. projektu ustawy o OSP. Blok I - ORGANIZACJA SYSTEMU RATOWNICZEGO

Przedstawiamy materiały dot. dyskusji na dzisiejszych konsultacjach projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych - Blok I - Organizacja systemu ratowniczego.

Na końcu artykułu ankieta do wypełnienia.

Materiały do dyskusji odnośnie wysłuchania ws. projektu ustawy o OSP. Blok II - SPRAWY ORGANIZACYJNE OSP, MUNDUR, STATUT

Przedstawiamy materiały dot. dyskusji na dzisiejszych konsultacjach projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych - Blok II - Sprawy organizacyjne OSP. mundur, sztandary.

Pod koniec artykułu opublikowaliśmy ankietę podsumowującą dzisiejsze rozważania.

Konferencja naukowa w stulecie Związku OSP RP

24 kwietnia 2021 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie pod honorowym patronatem Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odbyła się konferencja naukowa Rycerze św. Floriana. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. W stulecie Związku OSP RP. Ze względu na obowiązujące obostrzenia epidemiczne spotkanie odbyło się Warszawie w nielicznym gronie z zachowaniem rygoru sanitarnego, a pozostali prelegenci uczestniczyli w tym wydarzeniu on-line.

Potrzebni są wszyscy strażacy i wszystkie OSP

Związek we współpracy ze środowiskiem strażackim, naukowym i samorządem pracuje nad strategią Florian 2050. W okresie ostatnich kilkunastu miesięcy wydano trzy tomy opracowań Analizy Strategiczne Florian 2050. Są one bazą analizowanych obszarów strategicznych i celów szczegółowych. Zamieszczone na stronie Związku OSP RP są powszechnie dostępne. W pracach biorą udział strażacy ochotnicy i funkcjonariusze PSP, naukowcy z wielu ośrodków naukowych w tym uczelni wyższych i Polskiej Akademii Nauk, liderzy samorządowi od radnych gmin po marszałków województw.

Czy i komu jest potrzebna ustawa o OSP przygotowana przez PSP?

Nasz Związek od wielu miesięcy pracuje nad strategią Florian 2050. Transparentnie z szeroką partycypacją społeczną. Konsultujemy w myśl powszechnie przyjętych zasad konsultacji: dobrej wiary, powszechności, przejrzystości, ekspansywności, koordynacji, przewidywalności i poszanowania interesu ogólnego. Chcemy poprzez to wypracować optymalne rozwiązania akceptowalne przez władze i społeczeństwo. Wynika to z troski o bezpieczeństwo nas wszystkich.

Ocena prawna projektu ustawy

Ocena prawna projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Kilka uwag gen. brygadiera w st. spocz. dr h.c. Wiesław B. Leśniakiewicza do projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej.

Swoje uwagi do projektu nowej ustawy o ochotniczej straży pożarnej przedstawia Wiceprezes ZG ZOSP RP gen. brygadier w st. spocz. dr h.c. Wiesław B. Leśniakiewicz.

WSTĘPNE STANOWISKO ZOSP RP W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

Poniżej publikujemy wstępne stanowisko Związku OSP RP w sprawie przedstawionego 29 kwietnia br. projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej w szczególności prawa do nazwy strażak, prawa do munduru strażackiego oraz obowiązku powoływania jednostki ratowniczo - gaśniczej.

Obchody Dnia Strażaka

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, tegoroczne obchody Dnia Strażaka miały charakter uroczystości wewnętrznych. O godz. 8.00 odbyła się msza święta w intencji strażaków oraz ich rodzin w Bazylice Katedralnej Św. Floriana na Warszawskiej Pradze, w której uczestniczył Prezes ZG ZOSP RP druh Waldemar Pawlak wraz z delegacją członków ZOSP RP oraz strażaków-ochotników. W południe Druh Prezes złożył wieniec pod Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego w Warszawie wraz z delegacją MSWiA oraz KG PSP.