Zmiana terminu olimpiady DDP

Związek OSP RP, Ochotnicza Straż Pożarna w Wieruszowie współorganizatorzy wraz z Gminą Wieruszów oraz Starostwem Powiatowym - II Międzynarodowej i III Ogólnopolskiej Olimpiady Dziecięcych Drużyn Pożarniczych informują o przełożeniu terminu organizacji Olimpiady na rok 2022.

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników oraz nadal istniejące zagrożenie związane z COVID-19 wywołane zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w naszym kraju Organizatorzy podjęli decyzje o przełożeniu Olimpiady DDP, która zaplanowana była na 4 lipca br. na rok 2022.

Zgodnie z harmonogramem Olimpiada powinna się odbyć w roku bieżącym mamy jednak nadzieję, że sytuacja znacznie poprawi się do przyszłego roku, tak byśmy wspólnie z najmłodszymi członkami naszych dziecięcych drużyn pożarniczych z kraju i zagranicy oraz ich opiekunami a także rodzicami bezpiecznie mogli przeprowadzić i przeżyć to niezwykłe przedsięwzięcie w roku przyszłym.

O szczegółach prac przygotowawczych, nowym terminie i zasadach udziału będziemy informować na stronach organizatorów oraz w mediach społecznościowych.

 

Zapraszamy też do śledzenia zakładki DDP i MDP na naszej stronie www. Już dziś wrzucamy tam propozycję zmian w STATUCIE OSP dla OSP, które założyły już albo zamierzają założyć dziecięce drużyny pożarnicze zgodnie z ustaleniami z przeprowadzonego WEBINARIUM pt. „Jak założyć i prowadzić DDP”.

Propozycje zmian do „wzorcowego STATUTU OSP” (pobierz)

Już niedługo zamieścimy tam przykładowe konspekty do pracy z DDP i MDP.

Zapraszamy wszystkich do współpracy.

 

Teresa Tiszbierek
Przewodnicząca komisji ds. młodzieży i sportu ZG ZOSP RP