Wytyczne w sprawie honorowego członkostwa władz Związku i władz jego oddziałów.