Opinie prawne

Wykaz opinii prawnych do ściągnięcia:

  1. Możliwość uzyskania statusu organizacji użytku publicznego przez Oddział Związku.plik pdf
  2. Obowiązek uiszczania opłat na rzecz ZAiKS przez OSP w przypadku wynajmowania strażnic na urządzanie imprez, podczas których są wykonywane (odtwarzane) utwory chronione prawem autorskim.plik pdf
  3. Prawo Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej do ustalenia wzorów pieczęci imiennych dla członków władz Ochotniczych Straży Pożarnych.plik pdf
  4. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń sprawowany przez organy administracyjne.plik pdf
  5. Możliwość nadania oddziałowi Związku imienia.plik pdf
  6. Możliwości bycia członkami zarządów oddziałów ZOSP RP przez osoby pełniące funkcje publiczne .plik pdf
  7. Stosowanie w praktyce normy PN-EN 443:2008 plik pdf
  8. Szkolenie członków OSP w zakresie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy (BHP) plik pdf
  9. Obowiązki pracodawcy w zakresie zwolnienia członka OSP z pracy plik pdf
  10. Możliwość łączenia funkcji radnego rady gminy z członkowstwem we władzach OSP. plik pdf