Wytyczne dla PSP/OSP w zakresie transportu pacjentów do punktów szczepień jak i personelu medycznego do pacjentów

Rząd oraz przedstawiciele państwowej i ochotniczej straży pożarnej podejmują współpracę w realizacji Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19. KPRM przekaże strażakom środki ochronne potrzebne do przeprowadzenia bezpiecznych i skutecznych szczepień. Z kolei członkowie OSP wesprą rząd w edukacji społeczeństwa oraz motywowaniu obywateli do decyzji o przystąpieniu do programu.

Apel Dyrektora ZW ZOSP RP w sprawie szczepień przeciwko COVID-19

Zachęcam Was, Druhny i Druhowie, nie tylko do motywowania swych bliskich aby przystąpili do szczepień, ale także do skorzystania z możliwości zaszczepienia się w pierwszej kolejności. Podpisany list intencyjny pomiędzy KPRM, KG PSP i ZOSP RP gwarantuje uprawnionym strażakom-ratownikom OSP wzięcie udziału w szczepieniach w Etapie 1 Narodowego Programu Szczepień wraz z innymi służbami mundurowymi.

Wystąpienie Prezesa ZG ZOSP RP do Ministra SWiA dot. zatrudniania kierowców konserwatorów OSP przez samorządy

Prezes ZG ZOSP RP zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o podjęcie czynności nadzorczych związanych z treścią uchwały Nr 054/g218/I/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2020 r., która spowodowała wrzenie w środowisku strażaków OSP, obawy władz samorządów terytorialnych szczebla gminnego co do możliwości zatrudniania przez nie kierowców-konserwatorów w OSP. Stan taki grozi ryzykiem obniżenia gotowości bojowej jednostek OSP, a w konsekwencji może prowadzić do obniżenia bezpieczeństwa kraju na niwie ochrony przeciwpożarowej.

Podziękowanie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich dla ZOSP RP i strażaków z OSP Piechowice

mini.png Dyrekcja i pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich składają podziękowanie za okazane wsparcie w procesie dezynfekcji obiektu Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich.

Życzenia świąteczne Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP

Niełatwy to czas, światowej walki z pandemią, wielkiego kryzysu gospodarczego, nierówności, a w Polsce także społecznego sprzeciwu, który znajduje wyraz w protestach na ulicach miast. Problemy te dotyczą wszystkich, dlatego trudno nam w tej sytuacji cieszyć się z nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, choć powinien to być okres nadziei na poprawę, na spełnienie marzeń.
Wszystkim Strażakom Ochotnikom, Waszym Rodzinom i Przyjaciołom, życzę pogodnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Życzę bezpiecznej służby, szczęśliwych powrotów z akcji, dobrego zdrowia i szczęścia w Nowym 2021 Roku. Abyście czerpali satysfakcję ze swej pięknej służby i pracy zawodowej, spełniali swoje własne marzenia i wielkie marzenie o powszechnym braterstwie.

Emerytury dla strażaków OSP. Senacki projekt ustawy wniesiony do Sejmu

W czwartek, 17 grudnia 2020 r. w godzinach nocnych zakończyło się 19. posiedzenie Senatu. Tego dnia Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Informacje w sprawie zmiany terminów kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP

Na posiedzeniu w dniu 18 grudnia br. Prezydium ZG ZOSP RP podjęło m.in uchwały w sprawie:
  1. przesunięcia terminów kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP,
  2. kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP.

Ogłaszamy II edycję Ogólnopolskiego Konkursu na film promujący „1% na OSP”

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że ruszyła II edycja Ogólnopolskiego Konkursu „1% na OSP” na najlepszy spot filmowy propagujący ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zachęcający do przekazania 1% podatku na Ochotnicze Straże Pożarne.

Szczepienia COVID-19. Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy KPRM, ZOSP RP i KG PSP

W piątek, 18 grudnia, w siedzibie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej w sprawie współpracy dotyczącej realizowania Narodowego Programu Szczepień.

Użyczenie samochodów VW Transporter dla OSP przedłużone.

W związku z upływającym z dniem 31 grudnia br. terminem użyczenia przez Volkswagen Financial Services dla OSP 30 samochodów VW Transporter, Związek OSP RP oraz firma Volkswagen Financial Services podjęły decyzję o przedłużeniu użyczenia tych pojazdów do 30 czerwca 2021 r.

Polak mistrzem Europy drwali!

Michał Dubicki został mistrzem Europy w sportowym cięciu i rąbaniu drewna! Dwukrotny Mistrz Polski, stając na najwyższym stopniu podium wyprzedził reprezentanta Belgii Koena Martensa oraz Czecha Martina Komárka. Tegoroczna rywalizacja w mistrzostwach Starego Kontynentu, odbyła się w wyjątkowej wirtualnej formule, a bój o złoto toczyli najlepsi drwale z czternastu europejskich państw.

Zdalny Przegląd Orkiestr OSP 2020 – znamy wyniki!

Logo zdalnego Przeglądu Orkiestr 2020Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy ogłosić werdykt Jury Zdalnego Przeglądu Orkiestr OSP. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłane zgłoszenia. Serdecznie gratulujemy laureatom.

Google Meet - bezpieczne spotkania wideo dla Twojej OSP

Google stworzył dla użytkowników rozwiązania umożliwiające przeprowadzenie spotkania online w formie konferencji wideo.
Informacje na temat ważności i podstawy prawnej do wykorzystania środków komunikacji elektronicznej do prowadzenia posiedzeń i zebrań: informacja prawna.
Zapraszamy do zakładania bezpłatnych kont G Suite: https://forms.gle/akMATxoVTUA4LE25A

Posiedzenie Komisji ds. młodzieży i sportu ZG ZOSP RP on-line

Po raz szósty w czasie pandemii Covid-19 w dniu 8 grudnia br. odbyło się posiedzenie Komisji ds. młodzieży i sportu Zarządu Głównego ZOSP RP zrealizowane w formie on-line za pośrednictwem Google Meet. Najważniejszym punktem posiedzenia było omówienie spraw związanych z planem pracy komisji w zakresie działalności dziecięcych drużyn pożarniczych.

I edycja Ogólnopolskiego Konkursu „1% na OSP”. Poznajmy Najlepszych!

I edycja Ogólnopolskiego Konkursu „1% na OSP” na najlepszy spot filmowy propagujący ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo przeciwpożarowe została rozstrzygnięta.

Zmiany w Zdalnym Przeglądzie Orkiestr 2020

Logo zdalnego Przeglądu Orkiestr 2020Strażackie Orkiestry nadal grają! Zdalny Przegląd Orkiestr OSP wciąż trwa.
W związku z nieprzewidzianym rozwojem sytuacji epidemicznej na przełomie października i listopada dajemy Orkiestrom dodatkowy czas na nagranie lub wybór już przygotowanych utworów.
Jednocześnie uruchamiamy dodatkowy nabór dla Orkiestr OSP, które są w stanie zaprezentować materiał muzyczny.

Konkursy historyczne 2020/2021

Informujemy, że rozstrzygnięcie konkursów historycznych nastąpi w roku 2021. Z uwagi na sytuację epidemiczną posiedzenie jury konkursów zaplanowane jest w trzecim kwartale. O terminie rozstrzygnięcia konkursów poinformujemy do końca sierpnia.

Pracownia Orkiestry Strażackiej

„Zarządzanie w Orkiestrze dętej” - cykl szkoleń on-line
Dotacje administracji publicznej dla Orkiestry dętej - 17 listopada
Fundraising w Orkiestrze dętej, zdobywanie funduszy - 23 listopada
Działalność odpłatna w Orkiestrze dętej - 26 listopada