Pracownia Orkiestry Strażackiej

„Zarządzanie w Orkiestrze dętej” - cykl szkoleń on-line

Zapraszamy do zgłaszania się chętnych przedstawicieli kadr orkiestr dętych do uczestnictwa w trzech webinariach prowadzonych przez doradców portalu ngo.pl, a organizowanych przez Związek OSP RP w ramach projektu "Pracownia Orkiestry Strażackiej" finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Szkolenia skierowane przede wszystkim dla kadr Orkiestr dętych prowadzonych (lub wspieranych) przez OSP i inne stowarzyszenia (lub fundacje).

Temat: dotacje administracji publicznej dla Orkiestry dętej
17 listopada (wtorek), godz. 18:30 - 20:30
prowadząca: Monika Chrzczonowicz - doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl, trenerka, ekspertka ngo.pl.

Temat: fundraising w Orkiestrze dętej - zdobywanie funduszy
23 listopada (poniedziałek), godz. 18:30 - 20:30
prowadząca: Maria Olszewska - fundraiserka praktyk; od 2011 r. szkoli z zakresu fundraisingu i crowdfundingu organizacje pozarządowe z Polski oraz innych krajów Europy. Prowadzi firmę doradczą MjjO

Temat: działalność odpłatna w Orkiestrze dętej
26 listopada (poniedziałek), godz. 18:30 - 20:30

prowadzący: Krzysztof Śliwiński - specjalista do spraw księgowości fundacji i stowarzyszeń, doradca serwisu poradnik.ngo.pl

Osoby zgłoszone otrzymają na dzień przed szkoleniami link do uczestnictwa w webinariach na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Obligatoryjne jest wypełnienie po szkoleniu ankiety ewaluacyjnej. Pierwszeństwo uczestnictwa mają kadry strażackich orkiestr, jednak z uwagi na interaktywną formę zajęć dopuszczane są również osoby z innych amatorskich orkiestr dętych.

Zgłoszenia, w formie wypełnienia elektronicznego formularza, przyjmowane są do dnia 16 listopada br. (II i III tura dla dodatkowych osób odpowiednio do 12 i 25 listopada). Webinarium jest bezpłatne, obowiązuje jedna rejestracja na wszystkie szkolenia

Link do zgłoszenia  https://forms.gle/bsF2b3YcRteApufp6


W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z kadrą projektu ze Związku OSP RP:

Koordynator – Monika Kajzer (m.in. sprawy organizacyjne i formalne projektu oraz organizacja logistyczna warsztatów), tel. 512 577 181 e-mail ps@zosprp.org.pl

Kierownik merytoryczny – Bartłomiej Robak (sprawy doboru prowadzących, materiałów szkoleniowych, konsultacje treści warsztatów), tel. 608 579 796, e-mail: orkiestryosp@gmail.com


Więcej informacji o projekcie
http://www.zosprp.pl/?q=content/pracownia-orkiestry-strazackiej-2019-2020