Pracownia Orkiestry Strażackiej 2019-2020

Pracownia Orkiestry Strażackiej
informacja o projekcie

Projekt „Pracownia Orkiestry Strażackiej” polega na wsparciu strażackich Orkiestr Dętych w Polsce poprzez stworzenie na bazie Związku OSP RP sieci orkiestr dętych oraz objęcie opieką szkoleniową i doradczą ich kadry artystycznej i organizacyjnej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności pracy w Orkiestrach strażackich poprzez:
 • wsparcie liderów Orkiestr w budowaniu zespołu zarządzającego i artystycznego,
 • podnoszenie umiejętności artystycznych, zarządczych i liderskich kadry orkiestr
 • multiplikowanie dobrych praktyk w Orkiestrach.

Głównymi działaniami projektu są warsztaty i szkolenia (panel artystyczny, panel z zarządzania), które będą uzupełnione przygotowaniem materiałów szkoleniowych oraz ewaluacją projektu. Okres realizacji projektu kwiecień 2019 do listopada 2020r. Wartość projektu opiewa na 175tys. zł, z czego dotacja FIO wynosi 162tys.zł.

Zespół projektu:
 • Koordynator – Monika Kajzer (m.in. sprawy organizacyjne i formalne projektu oraz organizacja logistyczna warsztatów), tel. 512 577 181 e-mail ps@zosprp.org.pl
 • Kierownik merytoryczny – Bartłomiej Robak (sprawy doboru prowadzących, materiałów szkoleniowych, konsultacje treści warsztatów), tel. 608 579 796, e-mail: orkiestryosp@gmail.com

Harmonogram warsztatów 2020 (stan na 05.11.2020r.)

Informacja - webinaria z Jarosławem Ignaszakiem

Zgłoszenie - „Zarządzanie w Orkiestrze dętej”

Informacja - „Zarządzanie w Orkiestrze dętej”

”Pracownia Orkiestry Strażackiej” – projekt Związku OSP RP

Nabór na miejsce realizacji warsztatów dla kadr strażackich orkiestr dętych

Zapraszamy do zgłaszania się chętne Orkiestry OSP do pełnienia roli gospodarzy warsztatów odbywających się w ramach projektu "Pracownia Orkiestry Strażackiej". Można zgłaszać propozycje terminów warsztatów planowanych w 2020 roku, chęć podjęcia współpracy w ramach projektu. Rolą gospodarza będzie przede wszystkim:
- "użyczenie" Orkiestry, jako grupy muzycznej, na której będą prowadzone zajęcia,
- użyczenie na preferencyjnych warunkach potencjalnych miejsc przeprowadzenia warsztatów, lub pomoc w ich wynajęciu,
- pomoc w logistycznym przeprowadzeniu warsztatów (wskazanie potencjalnych miejsc noclegowych, wyżywienia, promocja itp.),
- przedstawienie uczestnikom warsztatów swojej codziennej pracy w Orkiestrze - warunków, rozwiązań organizacyjnych i artystycznych.
Ze strony Związku OSP finansowane są: honoraria prowadzących, nocleg i wyżywienie grupy warsztatowej, posiłki dla członków orkiestry warsztatowej.

Miejsca realizacji warsztatów w 2020r. będą wybrane po analizie zgłoszeń z Orkiestr, które chciałyby pełnić rolę gospodarzy. Zgłoszenia swojej organizacji można dokonać wypełniając
FORMULARZ - Nabór na miejsce realizacji warsztatów dla kadr strażackich orkiestr dętych.

Dodatkowe terminy warsztatów możliwe do realizacji w przypadku wygenerowania oszczędności projektu.

Harmonogram warsztatów 2019/2020

 • 26.11.2020, webinarium
  Działalność odpłatna w Orkiestrach

 • 23.11.2020, webinarium
  Fundraising w Orkiestrach dętych

 • 17.11.2020, webinarium
  Dotacje administracji publicznej dla Orkiestr

 • Orkiestra - webinaria z Jarosławem Ignaszakiem
  12.11.2020 - część I - Narzędzia edukacyjne wspierające proces gry na instrumentach na przykładzie programu Mała Wieniawa
  19.11.2020 - część II - Budowanie brzmienia Orkiestry Dętej - praktyczne podejście
  INFORMACJE

 • 22.10.2020, webinarium
  Budowanie i zarządzanie zespołem projektowym w Orkiestrze.
  INFORMACJE

 • 08.10.2020, webinarium
  musztra paradna w orkiestrze dętej
  INFORMACJE

 • 23.09.2020, webinarium
  prawo autorskie w orkiestrze dętej
  INFORMACJE

 • 14-15.03.2020, Szczerców
  – panel artystyczny: musztra paradna w orkiestrze dętej (z uwzględnieniem grup tanecznych)
  – panel z zarządzania: zarządzanie w organizacji pozarządowej prowadzącej strażacką Orkiestrą dętą
  INFORMACJE
  Warsztaty w terminie 14-15.03.2020 zostały odwołane. Odbędą się w późniejszym terminie (jesień 2020).

 • 29.02–01.03 2020, Warszawa
  – panel z zarządzania w Orkiestrze: komunikacja w orkiestrze; crowdfunding
  INFORMACJE
  LISTA UCZESTNIKÓW

 • 16-17.11.2019, Warszawa
  – panel z zarządzania: pozyskiwanie środków z programów MKiDN
  – panel z zarządzania: formalno-prawne aspekty funkcjonowania Orkiestr OSP a pozyskiwanie środków na działalność strażackiej Orkiestry
  INFORMACJE
  LISTA UCZESTNIKÓW
  PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

 • 12-13.10.2019, Kłomnice
  – panel artystyczny: prowadzenie próby Orkiestry przez dyrygenta
  – panel z zarządzania: źródła finansowania Orkiestry, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia przez Orkiestrę działalności odpłatnej pożytku publicznego
  INFORMACJE
  LISTA UCZESTNIKÓW
  PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

Harmonogram warsztatów 2020 (stan na 27.09.2020r.) wersja do druku
Harmonogram warsztatów 2020 (stan na 04.09.2020r.) wersja do druku
Harmonogram warsztatów 2020 (stan na 07.01.2020r.) wersja do druku
Harmonogram warsztatów 2019 (stan na 13.09.2019r.) wersja do druku