Emerytury dla strażaków OSP. Senacki projekt ustawy wniesiony do Sejmu

W czwartek, 17 grudnia 2020 r. w godzinach nocnych zakończyło się 19. posiedzenie Senatu. Tego dnia Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dzięki inicjatywie grupy senatorów, w tym Marszałka Tomasza Grodzkiego oraz Senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Ryszarda Bobera, wniesiony do Sejmu senacki projekt ustawy przewiduje dodatek do emerytur w wysokości 20 zł za każdy rok udokumentowanej czynnej służby dla strażaków ochotników, którzy przez co najmniej 20 lat byli członkami Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) i brali bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Przyznawany byłby on także osobom, które pełniły służbę w analogicznych jednostkach ochotniczych straży pożarnych w innych państwach Unii Europejskiej.