Użyczenie samochodów VW Transporter dla OSP przedłużone.

W związku z upływającym z dniem 31 grudnia br. terminem użyczenia przez Volkswagen Financial Services dla OSP 30 samochodów VW Transporter, Związek OSP RP oraz firma Volkswagen Financial Services podjęły decyzję o przedłużeniu użyczenia tych pojazdów do 30 czerwca 2021 r.

Do OSP użytkujących pojazdy w najbliższym czasie zostaną przesłane zaktualizowane dokumenty (aneksy) i dopełnione zostaną niezbędne procedury.