Posiedzenie Komisji ds. młodzieży i sportu ZG ZOSP RP on-line

Po raz szósty w czasie pandemii Covid-19 w dniu 8 grudnia br. odbyło się posiedzenie Komisji ds. młodzieży i sportu Zarządu Głównego ZOSP RP zrealizowane w formie on-line za pośrednictwem Google Meet. Najważniejszym punktem posiedzenia było omówienie spraw związanych z planem pracy komisji w zakresie działalności dziecięcych drużyn pożarniczych. Przewodnicząca komisji dh Teresę Tiszbierek wiceprezes ZG zaprosiła do udziału w posiedzeniu opiekunów dziecięcych drużyn pożarniczych w osobach Agnieszka Żurek – Akademia Małego Strażaka, Justyna Popko – DDP Dębinka, Bożena Kochanowska – DDP Łęki Dolne, Joanna Szczepańska – DDP Długa Kościelna i Andrzej Piluch – DDP Wieruszów członek Komisji. W posiedzeniu brało udział 20 uczestników.

Druhna Przewodnicząca Teresa Tiszbierek omówiła dotychczasowe prace Komisji, które również dotyczą zagadnień związanych z dziecięcymi drużynami jak również przedstawiła plan pracy w tym zakresie. Opiekunowie omówili działalność prowadzonych przez nich drużyn również w okresie pandemii, sposoby pracy, innowacyjne pomysły i projekty, które udało im się zrealizować, potrzeby i problemy z którymi się borykają. Zarówno członkowie jak i goście odnieśli się w dyskusji do tematów, którymi zajmuje się obecnie komisja związanych z: logo, umundurowaniem, regulaminem drużyny itp.

W posiedzeniu uczestniczył również dh Prezes ZG Waldemar Pawlak oraz dh Rafał Mesjasz - członek honorowy Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz opiekun zwycięzców Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna czyli Wzorowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP w Ruszowie z województwa dolnośląskiego.

Opracowała Teresa Tiszbierek