Konkursy historyczne 2020/2021

Informujemy, że rozstrzygnięcie konkursów historycznych nastąpi w roku 2021. Z uwagi na sytuację epidemiczną posiedzenie jury konkursów zaplanowane jest w trzecim kwartale. O terminie rozstrzygnięcia konkursów poinformujemy do końca sierpnia.

Dotyczy konkursów:

- KONKURS NA PRACE POPULARNONAUKOWE i BADAWCZE DOTYCZĄCE HISTORII POŻARNICTWA
- KONKURS NA PAMIĘTNIKI, WSPOMNIENIA, OPRACOWANIA i RELACJE „Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych”

W dalszym ciągu akceptujemy nowe zgłoszenia do konkursów:

Zgłoszenie do konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa
Zgłoszenie do konkursu NA PAMIĘTNIKI, WSPOMNIENIA, OPRACOWANIA i RELACJE „Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych”