Szczepienia COVID-19. Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy KPRM, ZOSP RP i KG PSP

W piątek, 18 grudnia, w siedzibie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej w sprawie współpracy dotyczącej realizowania Narodowego Programu Szczepień.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował Druh Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP. W imieniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów list podpisał Pan Michał Dworczyk, Minister-Członek Rady Ministrów, Szef KPRM. Przedstawicielem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej był nadbryg. Andrzej Bartkowiak, Komendant Główny PSP.

Strony zgodnie zadeklarowały wolę współpracy w zakresie przeprowadzenia bezpiecznych i skutecznych szczepień przeciw COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Zarząd Główny Związku OSP RP zadeklarował włączenie się w proces komunikacji i edukacji publicznej mający na celu budowanie zaufania wobec strategii szczepień, dostępu do szczepień i samej szczepionki.

Dbając o bezpieczeństwo wspólne ZG OSP RP zadeklarował także zaangażowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w proces szczepień i motywowanie społeczeństwa do podjęcia decyzji o dobrowolnym przystąpieniu do programu. Zobowiązał się pomóc obywatelom w zapewnieniu dowozu do punktu szczepień oraz bezpiecznego powrotu do domu.

Kancelaria Premiera Rady Ministrów zobowiązała się do przekazania Związkowi OSP RP środków ochronnych niezbędnych do realizacji procesu szczepień.

Podpisany list intencyjny gwarantuje uprawnionym strażakom-ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych wzięcie udziału w szczepieniach w Etapie 1 Narodowego Programu Szczepień wraz z innymi służbami mundurowymi.

List intencyjny