OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE KRONIKARZY W TORUNIU

W dniach 17-19 września br. w Toruniu odbędzie się podsumowanie XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, XXVII Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” oraz XV Konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa.

W warsztatach i sesji historycznej wezmą udział kronikarze oraz laureaci konkursów historycznych. Podczas trzech dni z zachowaniem rygorów pandemicznych przeprowadzone zostaną warsztaty dla kronikarzy. Zebrani przeanalizują dorobek, stan dzisiejszy i przyszłość ruchu kronikarskiego. Dzisiaj w Związku OSP RP jest ponad 8 tysięcy kronik. Ich twórcy to kustosze pamięci o historii OSP i lokalnych społecznościach.

Ruch kronikarski ze względu na wkład w historię i historiografię Polski odgrywa ważną rolę w polityce programowej ZOSP RP. W trakcie ostatniego kronikarskiego spotkania, które odbyło się w Olsztynie w dniach 20-21 września 2019 r. zainicjowana została dyskusja o przyszłości kronikarskiej misji. Dyskusja ta będzie kontynuowana w Toruniu. Uczestnicy odniosą się do proponowanych zapisów w strategii Związku OSP RP Florian 2050.

Kronikarstwu i strażackim kronikom poświęcone zostały ostatnio łamy Analiz strategicznych Florian 2050 (tom 1-4), w szczególności w tomie 2, który można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Związku:
http://www.zosprp.pl/?q=content/analizy-strategiczne-florian-2050

Toruńskie spotkanie to unikalna możliwość zapoznania się z kronikami z całego kraju. Zaprezentujemy je i ich autorów w wydawnictwach, Facebooku i na stronie internetowej Związku OSP RP.


Honorowy Patronat nad XXVII Ogólnopolskim Konkursem Kronik, XXVII Konkursem na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” oraz XV Konkursem na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki