Pracownia liderów Orkiestrowych 2016-2017

PODSUMOWANIE (PDF)

* * * 

AKTUALIZACJA

Zapraszamy do udziału w kolejnych warsztatach i wizytach studyjnych skierowanych do kapelmistrzów, choreografów i opiekunów orkiestr realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Oferta obejmuje następujące działania:

- Wizyta studyjna z udziałem Orkiestry „Grandioso”, termin 15.10.2016r. w Radomiu

- Wizyta studyjna z udziałem Orkiestry OSP Nadarzyn, termin 26.11.2016r. studio nagrań TVP ul. Woronicza w Warszawie

- Wizyta studyjna z udziałem Orkiestry OSP Mykanów, termin 02.12.2016r. w Mykanowie

- Warsztaty dla choreografów grup tanecznych, termin 3-4.12.2016r. w Gminnym Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie

- Warsztaty dla kapelmistrzów, termin 3-4.12.2016r. w Gminnym Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie

 

W karcie zgłoszenia (pobierz) należy podać termin i temat.

Obowiązuje regulamin rekrutacji.

Uczestnicy projektu zobowiązani są do przesłania wypełnionej ANKIETY (dotyczy tylko nowych uczestników Projektu).

* * * 

Rusza projekt Związku OSP RP dla liderów w strażackich orkiestrach dętych dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wsparcie w ramach projektu otrzymają m.in. kapelmistrzowie, choreografowie, kierownicy, opiekunowie oraz wybijający się młodzi działacze w Orkiestrach.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości prowadzenia Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce, w szczególności poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności liderów strażackich Orkiestr dętych. Projekt pomoże również w nowoczesnym sieciowaniu orkiestr. Podstawowymi działaniami projektu są warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne.

Pierwszymi, podstawowymi wymogami przestąpienia do projektu jest reprezentowanie strażackiej orkiestry dętej oraz wypełnienie wstępnej ankiety. Wszelkie niezbędne informacje o projekcie, jego działaniach będziemy zamieszczać na stronie www.zosprp.pl w zakładce „kultura”. Warto śledzić również stronę pisma związkowego „Strażak” www.strazak.org.pl oraz samo czasopismo.
Pytania, ankiety, propozycje prosimy kierować na adres projektu orkiestryosp@gmail.com.

Informacja o projekcie
Informacja o warsztatach i wizycie studyjnej w Krasocinie
Regulamin rekrutacji
Zgłoszenie_Warsztaty
ANKIETA WSTĘPNA

 

Aktualności

"Pracownia liderów orkiestrowych" Projekt Związku OSP RP dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Warsztaty z przygotowania musztry Orkiestry - Warszawa, 18 listopada 2017 r. - Zgłoszenie
Warsztaty z dyrygowania w Orkiestrach OSP - Kraków, 18-19 listopada 2017 r. - Zgłoszenie
Pozyskiwanie środków finansowych dla Orkiestr OSP - Kraków, 18-19 listopada 2017 r. - Zgłoszenie

"Pracownia liderów orkiestrowych" Projekt Związku OSP RP dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Wizyty studyjne w Nowym Sączu (podsumowanie festiwalu Echo Trombity) i Sobolowie (Parafialna Orkiestra Dęta)
Zgłoszenie

"Pracownia liderów orkiestrowych" Projekt Związku OSP RP dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Wizyta studyjna w Lesznie dla choreografów grup tanecznych (w tym mażoretki) Orkiestr OSP - Leszno, 17-18 listopada 2017r.
Zgłoszenie

"Pracownia liderów orkiestrowych" Projekt Związku OSP RP dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Warsztaty dla kadr instruktorskich Orkiestr - praca z dziećmi i młodzieżą - Mykanów, 7-8 października 2017r.
Zgłoszenie

"Pracownia liderów orkiestrowych" Projekt Związku OSP RP dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Szkolenie dla kadr organizacyjnych Orkiestr w Warszawie
informacje i zgłoszenie  
Warsztaty dla tamburmajorów Orkiestr OSP w Nadarzynie
informacje i zgłoszenie  

WIZYTA STUDYJNA DLA CZŁONKÓW KADR ORKIESTR I GRUP TANECZNYCH MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH

Zapraszamy członków kadr Orkiestr OSP i grup tanecznych do udziału w wizycie studyjnej w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Termin wizyty - 25-28 sierpnia br. w  Karlowych Varach (Czechy)

Warsztaty w Licheniu

22 kwietnia w Licheniu odbył się kolejny cykl szkoleń w ramach projektu „Pracownia liderów Orkiestrowych”. Tym razem poświęcony tematom „Muzyka sakralna na wspólnych wykonaniach Orkiestr na przykładzie repertuaru Zlotu Orkiestr w Licheniu” oraz „Pozyskiwanie środków finansowych dla Orkiestr OSP – wprowadzenie”.

Projekt "Pracownia liderów Orkiestrowych"

Zapraszamy choreografów grup tanecznych do udziału w wizycie studyjnej w Lesznie. Uczestnicy projektu „Pracownia liderów orkiestrowych” współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich odwiedzą podczas prób i zajęć grupę Mażoretek Orkiestry Dętej Miasta Leszna. Spotkanie odbędzie się w dniach 18-19 marca 2017 roku.

Projekt "Pracownia liderów Orkiestrowych"

Zapraszamy dyrygentów orkiestr OSP, ich zastępców i choreografów do udziału w warsztatach realizowanych w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Zajęcia odbędą się w 4 marca 2017 roku.

Projekt "Pracownia liderów Orkiestrowych"

Zapraszamy dyrygentów orkiestr OSP do udziału w wizycie studyjnej w Orkiestrze Reprezentacyjnej AGH w Krakowie realizowanej w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Spotkanie z Orkiestrą odbędzie się 12 grudnia br.