Pracownia Liderów Orkiestrowych

W listopadzie ostatni weekend z projektem Związku OSP RP pt. „Pracownia Liderów Orkiestrowych” finansowanym ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Ostatnie tygodnie projektu przebiegły bardzo intensywnie – liderzy strażackich Orkiestr szkolili się w Warszawie, Mykanowie, Nadarzynie, a na wizyty udali się m.in. do Czech!

Warsztaty i szkolenia

W trzech październikowych warsztatach wzięło udział ponad 70 osób! Jesień warsztatową rozpoczęliśmy od szkolenia z zarządzania i promocji w Orkiestrach OSP. Warszawskie szkolnie prowadziły Katarzyna Standerska i Małgorzata Bugaj z Fundacji Centrum Edukacji dla Rozwoju z Włoszczowy oraz Roman Głowacki ze Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Wieniawa” z Raciborowic.

Tydzień później grupa warsztatowa, po raz drugi w projekcie, gościła w Mykanowie. Tam odbyły się lekcje pokazowe gry na instrumentach drewnianych (flet, klarnet, saksofon) oraz warsztat z ekspertką i trenerką pracy z młodzieżą, jedną z założycielek Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży, rzecznikiem młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim woj. Świętokrzyskiego – Barbarą Zamożniewicz. Niedziela była pokazem przykładowej próby z dziecięcą Orkiestrą z Mykanowa pod batutą Krzysztofa Witczaka.

Najwięcej chętnych zgromadziły warsztaty dla tamburmajorów w Nadarzynie 21-22 października. Tam dyrygent Orkiestry OSP Nadarzyn, jednocześnie były tamburmajor Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego Mirosław Chilmanowicz przez dwa dni szkolił tamburmajorów i tamburmajorki strażackich Orkiestr. Warsztaty były okazją do odbycia wizyty studyjnej w Orkiestrze. Uczestnicy poznali miejsce prób, izbę pamięci, a także uczestniczyli w pokazie musztry i koncercie Orkiestry OSP Nadarzyn.

Wizyty studyjne

Projekt zakładał również odbycie wizyt studyjnych we wzorcowych Orkiestrach i festiwalach w Polsce i za granicą. W sierpniu grupa projektu udała się do Karlovych Varów w Czechach, gdzie poznała jeden z ciekawszych festiwali w Czechach, przygotowywany w tzw. formatach z innymi festiwalami w Europie.

W ostatni weekend października projekt zawędrował do Małopolski. W nieformalnej stolicy małopolskich Orkiestr – Nowym Sączu, odbyło się uroczyste zakończenie jednego z największych festiwali Orkiestr w Polsce, czyli „Echa Trombity”. Podczas galowego koncertu usłyszeliśmy dwie laureatki festiwalu – Orkiestrę Parafialną z Sobolowa oraz Orkiestrę OSP z Rzepiennika Strzyżewskiego. Niezwykle cenne były spostrzeżenia odnośnie organizacji podsumowania festiwalu, atmosfery, która budowana jest w środowisku Orkiestr w Nowym Sączu.

Dzień później, w drodze powrotnej, grupa projektu udała się do Sobolowa koło Bochni. To Orkiestra, która działając stosunkowo krótko (od 2001r.), osiągnęła świetne wyniki artystyczne i organizacyjne. Szczególnie istotne było poznanie założonej kilka lat temu szkoły muzycznej, która stanowi bazę dla Orkiestry.

Ostatni weekend

17-19 listopada będzie ostatnim projektowym weekendem.  Grupę projektową powitają trzy miasta. W piątek zajedziemy do Leszna, gdzie odbędzie się dwudniowa wizyta studyjna w grupie Mażoretek Miasta Leszna, prowadzonej przez Katarzynę Czyżak. Warszawa oferuje zajęcia w sobotę (elementy musztry paradnej prowadzone przez Mirosława Chilmanowicza). Najszersza oferta projektu zawita do Krakowa, gdzie dyrygowanie poprowadzi Sebastian Perłowski, a z pozyskiwania środków finansowych dla Orkiestr będą szkoliły Katarzyna Standerska i Małgorzata Bugaj.

Zdj. A. Jusiński