Liderzy Orkiestr OSP w Częstochowie

4 marca 2017 roku w Częstochowie spotkali się przedstawiciele strażackich orkiestr dętych. Spotkanie składało się z dwóch części – warsztatowej oraz odprawy przed XXIV Ogólnopolskim Festiwalem Orkiestr Dętych (16-18 czerwca br.).

Przedpołudniowe warsztaty prowadziła, jako facylitatorka, Barbara Zamożniewicz – rzecznik młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, lider PAFW. Temat przewodni: „Jak skutecznie przewodzić Orkiestrze?” został poruszony w nowatorski sposób, stosując metodę tzw. „open space”, inaczej „antykonferencji”. Metoda polega na wykorzystaniu tego co podczas konferencji, narad, szkoleń jest wg wielu najefektywniejsze – dyskusji w kuluarach. To uczestnicy spotkania wcielili się w rolę ekspertów i w grupach rozmawiali o zaproponowanych przez siebie problemach w ramach tematu przewodniego – planie działania w Orkiestrze, pracy w zarządzie, motywowania ludzi do działania, szkoleniu dzieci i młodzieży, układzie scenicznym Orkiestry. Wyniki poszczególnych paneli zostaną przesłane osobom zgłoszonym do projektu.

Druga część spotkania polegała na wizji lokalnej miejsc czerwcowego festiwalu – Filharmonii Częstochowskiej, Alei NMP, Placu Biegańskiego. W ramach przedfestiwalowej odprawy, prowadzonej już przez Jury konkursu, orkiestry wylosowały kolejność występów, poznały program festiwalu, utwory do wspólnego wykonania.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Pracownia Liderów Orkiestrowych” dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W 2017 roku to pierwszy warsztatowy akcent. Aktualna oferta projektu dostępna na stronie www.zosprp.pl w zakładce „kultura”.