Informacja o wizycie studyjnej w Orkiestrze OSP Nadarzyn podczas nagrania płyty w studiu TVP w Warszawie 26 listopada 2016 roku

Orkiestra Dęta OSP Nadarzyn jest jedną z najlepszych Orkiestr w Polsce i w Europie, świadczą o tym liczne nagrody zdobywane w Polsce, Europie i świecie. Założycielem zespołu i dyrygentem jest Mirosław Chilmanowicz. W 2013 roku Orkiestra wygrała Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych OSP w Wiśle, a w swoim dorobku ma również np. I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr w Rastede w Niemczech. Orkiestra występowała również w Wietnamie, Malcie, Czechach, Ukrainie, Włoszech, Singapurze, Malezji…

W trakcie wizyty studyjnej słuchacze będą mieli możliwość obserwowania procesu nagrywania płyty Orkiestry w studiu TVP w Warszawie (ul. Woronicza). Uczestnicy będą mogli zobaczyć profesjonalne studio nagrań, brać udział w przygotowaniu Orkiestry do nagrania, zobaczyć profesjonalne podejście do rejestracji instrumentów dętych, a także poznać sposób pracy z Orkiestrą dyrygenta - Mirosława Chilmanowicza, podczas prowadzenia tak specyficznego przedsięwzięcia jakim jest nagranie płyty Orkiestry.

Wizyta będzie miała jednodniowy przebieg, rozpocznie się w godzinach rannych (9-10), potrwa do popołudnia. Organizatorzy zapewniają, oprócz gościny Orkiestry, ewentualny nocleg, posiłki.

Termin zgłoszeń do 9 października br. Wymagane karta zgłoszenia, a dla osób które jeszcze nie są w projekcie – ankieta wstępna.

Związek OSP RP, Dział Programowy
ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa
tel. 22 509 50 50, fax 22 509 50 40 lub 22 827 53 29
ps@zg.zosprp.pl

ewaluator-kierownik merytoryczny: Bartłomiej Robak tel. 608579796
e-mail: orkiestryosp@gmail.com