Informacja o wizycie studyjnej w Młodzieżowej Orkiestrze "Grandioso" w Radomiu 15 października 2016 roku

Orkiestra „Grandioso” to jedna z najlepszych młodzieżowych Orkiestr w Polsce i Europie. Powstała w 1978r. Działa przy Stowarzyszeniu Radomskiej Młodzieżowej Orkiestry Grandioso z siedzibą w Młodzieżowym Domu Kultury im. H. Stadnickiej w Radomiu. Skupia w sumie 160 osób - dzieci i młodzieży w wieku 8-24 lata, podzielonych na grupy wiekowe.

Orkiestra „Grandioso” jedenastokrotnie wygrała Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu, jest również laureatką m.in. Mistrzostw World Association of Marching Show Bands (WAMSB). Koncertuje na całym świecie, na przełomie września i października br. uczestniczy w 18th Beijing International Tourism Festival w Chinach http://chinafest.blogspot.com/

Wizyta studyjna będzie polegała na uczestnictwie w pokazowych próbach Orkiestry – koncertowej (dużej orkiestry) oraz próbie musztry (dla początkujących). Po zajęciach z Orkiestrą odbędzie się prelekcja gospodarzy (główny prowadzący Dariusz K. Krajewski – Prezes Stowarzyszenia/Dyrygent Orkiestry) o działalności zespołu, sprawach artystycznych i organizacyjnych. Będzie możliwość zadania pytań, dyskusji.

Początek spotkania planowany jest w godzinach rannych (8-9), zakończenie po obiedzie - w godzinach popołudniowych. Organizatorzy zapewniają, oprócz gościny Orkiestry, ewentualny nocleg, poczęstunek (obiad, ew. śniadanie, serwis kawowy).

Termin zgłoszeń do 4 października br. Wymagane karta zgłoszenia, a dla osób które jeszcze nie są w projekcie – ankieta wstępna.

Związek OSP RP, Dział Programowy
ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa
tel. 22 509 50 50, fax 22 509 50 40 lub 22 827 53 29
ps@zg.zosprp.pl

ewaluator-kierownik merytoryczny: Bartłomiej Robak tel. 608579796
e-mail: orkiestryosp@gmail.com