Informacja o wizycie studyjnej w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP Mykanów 2 grudnia 2016 roku

Orkiestra Dęta w Mykanowie powstała już w 1910r. z inicjatywy Józefa Pietrzyka. Od 1998r. Orkiestrę prowadzi Krzysztof Witczak. W tym okresie udało się w Mykanowie stworzyć, obok seniorskiej młodzieżowej - dziecięcą orkiestrę, szkółkę gry na instrumentach dętych i perkusyjnych, grupę mażoretek. Mykanów jest Multi-laureatem Ogólnopolskich Festiwali Orkiestr OSP, a także wielu festiwali krajowych i międzynarodowych (Luksemburg, Września, Koło, Kozy, Kłomnice). Orkiestra koncertowała podczas festiwali m.in. w Hiszpanii, Bułgarii, Rumunii…).

W Mykanowie powstało, dzięki aktywności strażackiej Orkiestry, Gminne Centrum Muzyki i Tańca. O działalności, tworzeniu szkółki w Mykanowie, codziennej pracy w Orkiestrze, relacjach z władzami samorządowymi i OSP opowie kadra Orkiestry na czele z dyrygentem – Krzysztofem Witczakiem.

Wizyta studyjna będzie polegała na prelekcji gospodarzy o działalności, oprowadzeniu po GSMiT, odpowiedziach na pytania uczestników wizyty.

Początek spotkania planowany w godzinach popołudniowych, zakończenie wieczorną kolacją. Na następny dzień planowane są warsztaty muzyczne i taneczne zgodnie z osobnymi zgłoszeniami. Organizatorzy zapewniają, oprócz gościny Orkiestry, noclegi, wyżywienie.

Termin zgłoszeń do 16 października br. Wymagane karta zgłoszenia, a dla osób które jeszcze nie są w projekcie – ankieta wstępna.

Związek OSP RP, Dział Programowy
ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa
tel. 22 509 50 50, fax 22 509 50 40 lub 22 827 53 29
ps@zg.zosprp.pl

ewaluator-kierownik merytoryczny: Bartłomiej Robak tel. 608579796
e-mail: orkiestryosp@gmail.com