Informacja o warsztatach i wizycie studyjnej w Krasocinie 16-17 kwietnia 2016 roku

Pierwsze warsztaty w zakresie metodyki pracy z Orkiestrą poprowadzi Jarosław Ignaszak – dyrygent Orkiestry „Wieniawa” z Raciborowic, Orkiestry Akademii Muzycznej w Krakowie, absolwent m.in. dyrygentury Akademii Muzycznej w Poznaniu, uczestnik wielu europejskich warsztatów dla dyrygentów Orkiestr. Warsztaty nastawione będą na nabycie umiejętności efektywnego prowadzenia prób, budowanie brzmienia Orkiestry, komunikacji muzycznej podczas prób. Zachęcamy do przygotowania się ze znajomości partytur, nad którymi będą pracować z orkiestrą dyrygenci. Materiały będą dostępne dla dyrygentów po zamknięciu naboru na szkolenie. Aktywne uczestnictwo w zajęciach pomoże w efektywności warsztatu.

Zajęcia prowadzone będą w formie próby z Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP Krasocin, laureatką
XXIII Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr OSP w Płocku (I miejsce w kategorii „parada marszowa”,
II miejsce w kategorii „koncert + przemarsz”). Spotkanie odbędzie się w remizie OSP w Krasocinie (pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie) 16-17 kwietnia br. (sobota – niedziela). Będzie to również okazja do odbycia przez uczestników wizyty studyjnej w Orkiestrze z Krasocina, poznania od środka warunków, w jakich ćwiczy na co dzień krasocińska Orkiestra, w jaki sposób działa, jak radzi sobie z napotykanymi problemami.

Planowane ramy czasowe zajęć to 10:30 w sobotę do 14:00 w niedzielę. Informacje na temat dojazdu, materiałów, noclegu zostaną podane w późniejszym terminie. Liczba miejsc ograniczona. Na zgłoszenie na warsztaty czekamy do końca marca drogą mailową bądź pocztą tradycyjną.

Związek OSP RP, Dział Programowy
ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa
tel. 22 509 50 50, fax 22 509 50 40 lub 22 827 53 29
 
ewaluator-kierownik merytoryczny: Bartłomiej Robak tel. 608579796

Zgłoszenie na warsztaty