Informacja o warsztatach dla kadr strażackich Orkiestr 22 kwietnia 2017 roku w Licheniu

Warsztaty składają się z trzech niezależnych tematów:

1. Szkolenie: „Muzyka sakralna na wspólnych wykonaniach Orkiestr na przykładzie repertuaru Zlotu Orkiestr w Licheniu”. Zajęcia prowadzone przy udziale Orkiestry OSP z Rajska będą miały formę prezentacji repertuaru do wspólnego wykonania podczas zlotu Orkiestr w Licheniu. Uczestnicy poznają zasady wspólnego wykonania utworów w dużej grupie, niuanse zapisów nutowych, ustalenia wykonawstwa. Szkolenie w godzinach 10:00 – 13:30.

2. Szkolenie „Pozyskiwanie środków finansowych dla Orkiestr OSP – wprowadzenie”. Zajęcia będą miały formę prezentacji. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące: aspektów formalno-prawnych pozyskiwania środków przez Orkiestrę OSP, przybliżenie podstawowych źródeł finansowania, podstawowe źródła zewnętrzne, zarządzanie pozyskiwanymi pieniędzmi. Zajęcia w godzinach 15:00-18:00.

3. Szkolenie „Edycja nut w programie Finale”. Zajęcia prowadzi druh Dawid Fus, jeden z najbieglej władających programem edycji nut członek Orkiestr. Zajęcia od godziny 15:00. Zajęcia uzależnione od liczby chętnych, przeprowadzone indywidualnie lub grupowo. Osoby zainteresowanie tym szkoleniem powinny zgłosić ten fakt w karcie zgłoszenia.

Termin zgłoszeń do 18 kwietnia br. Wymagane karta zgłoszenia, a dla osób które jeszcze nie są w projekcie – ankieta wstępna. Osoby zainteresowane noclegiem (z piątku na sobotę lub/i z soboty na niedzielę) mogą zgłosić taką konieczność.

Związek OSP RP, Dział Programowy
ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa
tel. 22 509 50 50, fax 22 509 50 40 lub 22 827 53 29
 
ewaluator-kierownik merytoryczny: Bartłomiej Robak tel. 608579796

e-mail: orkiestryosp@gmail.com