Wytyczne komendanta gminnego ZOSPRP

Biuro Zarządu Głównego Związku OSP RP informuje, że na posiedzeniu Prezydium ZG ZOSP RP w dniu 20.10.2005 r. zostały przyjęte "Wytyczne w sprawie działaności komendanta gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej".

Można je pobrać poniżej wraz z załącznikami: