OSP - potencjał młodych. Raport z badań 2021

Z raportu dowiesz się m.in...

  • Co zwiększa, a co hamuje zaangażowanie młodzieży w OSP.
  • Jak wyglądają relacje międzypokoleniowe w OSP.
  • Jak działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.
  • Jak na sytuację OSP oraz młodzieży w OSP wpłynęła pandemia.
  • Jaka jest sytuacja finansowa OSP.
  • Jakie są kluczowe problemy OSP.

Przeczytaj raport Badań Klon/Jawor "OSP – potencjał młodych. Raport z badań Ochotniczych Straży Pożarnych i młodzieży w nich działającej"!


Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu „OSP – Potencjał Młodych” realizowanego przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor.


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.