Odeszli z naszych szeregów

21 września, w wieku 69 lat, zmarł
dh Józef Cholewka

Strażak ochotnik, od 1968 roku związany z ochotniczym pożarnictwem. Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP i prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Małopolskiego, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach, wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Wadowicach. Były komendant miejsko-gminny ZOSP RP gminy Wadowice i wieloletni wiceprezes-naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni, następnie honorowy naczelnik tej jednostki. Był współzałożycielem Fundacji OSP Chocznia.

Zapamiętamy go jako organizatora odbywających się od 20 lat wielkich koncertów strażackich orkiestr dętych "Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w Darze”, a po śmierci Papieża „Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w Hołdzie”. Był gorącym propagatorem strażackich orkiestr dętych. Działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni orkiestra zdobywała kilkukrotnie największe osiągnięcia na krajowych przeglądach.

W czasie swojej działalności doprowadził do wszechstronnego rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni. Od 1995 roku członek Rady Artystycznej przy Zarządzie Głównym Związku OSP RP. W 1998 roku był zaangażowany w organizację i tworzenie nowych struktur Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP na terenie nowo powstałego powiatu wadowickiego.
Od 1990 roku był radnym miasta Wadowice, sprawując między innymi w latach 2014-2016 funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wadowicach, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Inicjatyw Gospodarczych i Rozwoju. Był także długoletnim sołtysem Choczni.

Druh Józef Cholewka za swoją działalność społeczną był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami. Otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, medalem „Za Ofiarność i Odwagę”, Złotym Znakiem Związku OSP RP, Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, złotą odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” i odznaką „Za Zasługi w Zwalczaniu Powodzi”.

Z powodu choroby wycofał się z aktywnego życia społecznego, jednak nadal był radnym Rady Miejskiej w Wadowicach i w tej kadencji pełnił funkcję jej wiceprzewodniczącego.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!