Biblioteka Orkiestr Dętych - seria nutowa Polskiego Wydawnictwa Muzycznego

Orkiestry dęte to w Polsce grupa dynamicznie się rozwijająca. Obecnie w naszym kraju działa ponad 2000 zespołów, które nie tylko uczestniczą w życiu lokalnych społeczności, ale też biorą udział w krajowych i międzynarodowych konkursach. Naprzeciw potrzebom tej niezwykle aktywnej grupie muzyków wychodzi Polskie Wydawnictwo Muzyczne z serią nutową Biblioteka Orkiestr Dętych.

Założeniem projektu Biblioteka Orkiestr Dętych jest wsparcie działalności orkiestr i zespołów dętych poprzez umożliwienie korzystania z materiałów nutowych na najwyższym poziomie merytorycznym i edytorskim. Utwory rodzimych twórców i aranżerów zapełniają dotkliwą lukę repertuarową i ułatwiają dostęp do najchętniej granego repertuaru. W skład serii BOD wchodzą opracowania, aranżacje, a także nowe kompozycje na tyle różnorodne, że mogą wzbogacić repertuar zarówno zespołów amatorskich, półzawodowych jak i zawodowych działających przy gminach, ośrodkach kultury, parafiach oraz szkołach muzycznych, na różnym poziomie zaawansowania.

Utwory z serii BOD wpisują się w dwa nurty związane z przeznaczeniem wykonawczym: marszowy i koncertowy. Utwory marszowe, czyli marsze paradne, pogrzebowe, opracowania pieśni ludowych, patriotycznych i okazjonalnych, otrzymują kształt tzw. „marszówek” o dużej wytrzymałości na warunki pogodowe. Wśród materiałów koncertowych znajdują się aranżacje muzyki filmowej i rozrywkowej, a także opracowania znanych utworów muzyki artystycznej. Kompozycje Wojciecha Kilara, Fryderyka Chopina czy Stanisława Moniuszki w opracowaniu na zespół dęty zyskują nowe, świeże, niespotykane dotąd brzmienie.

Biblioteka Orkiestr Dętych to:

– wsparcie działalności orkiestr i zespołów dętych poprzez stworzenie łatwej i korzystnej finansowo możliwości nabywania materiałów nutowych, również o charakterze pedagogicznym;

– produkcja koncertowych materiałów orkiestrowych muzyki filmowej, rozrywkowej i nowych, przeznaczonych na zespoły dęte kompozycji;

– produkcja i digitalizacja materiałów muzyki marszowej i paradnej oraz możliwość kolekcjonowania zakupionych przez klientów miniatur w marszówkach;

– możliwość zapoznania się przed zakupem utworu z partyturą i nagraniem w postaci audiowizualnej prezentacji zamieszczonej na kanale: YouTube PWM

– zakup materiałów w wersji papierowej lub elektronicznej oraz elastyczność w wyborze obsady i opracowania, aby w łatwy sposób dostosować skład utworu do instrumentarium danej orkiestry;

– wsparcie promocyjne wydarzeń i festiwali związanych z orkiestrami dętymi.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zaprasza autorów i aranżerów do zgłaszania własnych propozycji wydawniczych: kompozycji lub opracowań na orkiestry, zespoły i big bandy – zarówno amatorskie, półamatorskie, jak i zawodowe.

 

Materiały można zakupić w wersji drukowanej lub elektronicznej na stronie PWM: Biblioteka Orkiestr Dętych


Polskie Wydawnictwo Muzyczne jest instytucją kultury od 75 lat specjalizującą się w wydawaniu materiałów nutowych oraz książek z zakresu muzyki klasycznej, jazzu i muzyki filmowej. Szeroka oferta wydawnicza Oficyny obejmuje dzieła muzyki dawnej i współczesnej, repertuar polski i światowy, nuty przeznaczone dla amatorów i specjalistów, publikacje o charakterze pedagogicznym, naukowym i popularnym oraz obszerny katalog wydawnictw książkowych i leksykograficznych. PWM to jedna z najważniejszych instytucji muzycznych w Polsce, promująca wśród zagranicznych partnerów twórczość rodzimych kompozytorów, jest także przedstawicielem czołowych zagranicznych wydawców na terenie kraju. Odpowiadając na oczekiwania współczesnego odbiorcy PWM poszerzyło swoją działalność o nową markę fonograficzną – Anaklasis. Jako wydawca Ruchu Muzycznego Oficyna stwarza przestrzeń dla artystycznego dialogu i naukowej refleksji, wymiany myśli i kształtowania świadomości estetycznej. PWM inicjuje działania edukacyjne będąc głównym organizatorem popularnych Dni Edukacji Muzycznej, Seminarium Edytorstwa Muzycznego czy najnowszej ogólnopolskiej kampanii o prawie autorskim: „Jesteś twórcą – masz prawo”. Więcej: www.pwm.com.pl

Logo Polskiego Wydawnictwa Muzycznego - edycja na 75-lecie