Związek OSP RP dostarczył do OSP wszystkie środki ochrony indywidualnej z rezerw RARS

Związek OSP RP zakończył dystrybucję do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wszystkich pakietów środków ochrony indywidualnej przeciw COVID-19 przekazanych z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Dofinansowanie dla OSP zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził dokument pn. „Tryb i zasady udzielania dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień. Na rok 2021 łączny limit dofinansowania wynosi 79 000 000 zł.

Można zatrudniać kierowców, mechaników - konserwatorów z OSP

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, po ponownym przeanalizowaniu odstąpiła od wskazywania jako nieprawidłowości zawierania umów zleceń, których przedmiotem jest wykonywanie obowiązków konserwatora lub mechanika na rzecz jednostek OSP przez ich członków

Wystawa malarstwa "Rycerze świętego Floriana". W jedności siła” w 100-lecie zjednoczenia ruchu strażackiego i powstania ZOSP RP

Rozpoczynamy cykl wydarzeń upamiętniających 100-lecie zjednoczenia ruchu strażackiego. We wtorek, 9 marca 2021 r. o godzinie 12:00, w Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie uroczyście otwarto wystawę malarską poświęconą straży pożarnej w malarstwie.

Spotkanie Prezydenta RP ze strażakami państwowych oraz ochotniczych straży pożarnych, zaangażowanymi w walkę z pandemią COVID-19

8 marca br. w Kancelarii Prezydenta odbyło się spotkanie Prezydenta RP ze e strażakami państwowych oraz ochotniczych straży pożarnych, zaangażowanymi w walkę z pandemią COVID-19

Kurs dla wychowawców wypoczynku.

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce organizuje kurs dla Młodzieży Niemieckiej w wieku 18 – 35 lat jako wychowawców wypoczynku, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Kurs odbędzie się w terminie 22-23 maja i 29-30 maja br. w ZOSP RP Ośrodku Szkoleniowym w Turawie. Zapisy do 7 maja br.

XII Konkurs dla MDP "Najlepsi z Najlepszych". Termin przesłania zgłoszeń - do 31.03.2021 roku

Tradycyjnie zapraszamy wszystkie młodzieżowe drużyny pożarnicze do pochwalenia się swoją pracą i osiągnięciami. Zachęcamy do zgłoszenia Waszych młodzieżowych drużyn pożarniczych do Ogólnopolskiego Konkursu "Najlepsi z Najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna.

Realizacja projektu

„Wsparcie systemu bezpieczeństwa powszechnego poprzez rozwój systemu ochotniczych straży pożarnych – aktywizacja dzieci i młodzieży na rzecz ratownictwa i wolontariatu”

Webinarium pt. „Jak założyć i prowadzić Dziecięcą Drużynę Pożarniczą”

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia na Pierwsze Webinarium pt. „Jak założyć i prowadzić Dziecięcą Drużynę Pożarniczą” Komisji ds. młodzieży i sportu ZG ZOSP RP. Rejestracja na webinarium zakończyła się w dniu 16 lutego br. o godz. 12:00. Zgłosiło się prawie 250 osób ze wszystkich województw!!!

Ankieta ws. sposobu dystrybucji środków ochrony.

Informujemy, że uzyskaliśmy zgodę Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia OSP rezerw strategicznych w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień

Ubezpieczenie osób przewożonych na szczepienia pojazdami straży pożarnej

Aby zapewnić właściwą ochronę uczestników transportów osób przewożonych na szczepienia pojazdami Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych oraz kierowców tychże pojazdów, komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak zawarł z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. umowę ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków na okres od 05.02.2021 r. do 04.02.2022 r.

Ukazał się tom trzeci Analiz Strategicznych Florian 2050


W ramach prac nad strategią Związku OSP RP, zgodnie z zapowiedziami, ukazał się kolejny trzeci tom Analiz Strategicznych Florian 2050. Zawiera on wypowiedzi autorstwa ponad pięćdziesięciu wybitnych ekspertów, strażaków i samorządowców.

Sposób zdalnego podejmowania uchwał przez władze OSP w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

Sposób zdalnego podejmowania uchwał przez władze OSP w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Prosimy o zgłoszenia - wyposażenie OSP wspierających Narodowy Program Szczepień

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP występuje do Agencji Rezerw Materiałowych o uruchomienie, dla OSP wspierających Narodowy Program Szczepień, rezerw w zakresie środków ochron osobistych. W celu oszacowania potrzeb wypełnij ankietę.

Stanowisko ZOSP RP organizatora OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom" edycja 2021

Przedstawiamy stanowisko Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP organizatora Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pozarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" edycja 2021

Środki finansowe na budowę remiz strażackich w gminach popegeerowskich

Wśród zadań możliwych do sfinansowania znajdują również środki na budowę, rozbudowę lub przebudowę, obiektów użyteczności publicznej w tym świetlic, remiz strażackich i innych.
Nabór wniosków potrwa do 12 lutego 2021 r.