Życzenia

Życzę wszystkim zdrowia i pozytywnej energii, optymizmu i pogody ducha, wspaniałych pomysłów i efektywnej ich realizacji, szczęścia i wielu powodów do radości, a Rycerzom Świętego Floriana również spełnienia w służbie "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek".

Wideokonferencja ZOSP RP i kierownictwa Straży Pożarno-Ratowniczej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej

W środę, 28 kwietnia o godzinie 14:00, Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP druh Waldemar Pawlak, Wiceprezes ZG ZOSP RP gen. brygadier w st. spocz. dr h.c. Wiesław Leśniakiewicz oraz dr Marian Zalewski wzięli udział w wideokonferencji z przedstawicielami kierownictwa Straży Pożarno-Ratowniczej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej (FRD). Stronę litewską reprezentowali: Komendant Główny PSP Litwy generał Saulius Greičius, Zastępca Komendanta Głównego PSP Litwy pułkownik Gierdius Sakaliskas...

Komunikat Prasowy. Projekt ustawy o OSP.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP otrzymał w dniu dzisiejszym projekt ustawy „o ochotniczej straży pożarnej” przygotowany Przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.
W zakresie dotyczącym propozycji wprowadzenia dodatków emerytalnych dla strażaków OSP – Związek OSP RP będzie postulował, aby wprowadzone zostały zapisy z obywatelskiego projektu ustawy.

Informacja KG PSP dot. dotacji do zakupu ubrań specjalnych z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W związku z licznymi pytaniami ze strony jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dot. rozliczenia dotacji zakupu ubrań specjalnych dla jednostek OSP z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej opracowała informację.

Obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka w dniu 4 maja br.

Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak zaprasza Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Strażaka

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Samborowice wzorową MDP w XII Konkursie "Najlepsi z Najlepszych"

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Samborowice to najbardziej aktywna i wyróżniającą się MDP w 2020 roku, której praca przyczynia się do popularyzowania ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, tradycji ruchu strażackiego, promowania idei wspólnej pracy na różnych płaszczyznach. Serdecznie gratulujemy!

Wystawa malarstwa „Rycerze świętego Floriana. W służbie Bogu i Ojczyźnie” już do obejrzenia w Muzeum Niepodległości w Warszawie

Wczoraj, 22 kwietnia br w Muzeum Niepodległości otwarto wystawę malarstwa "Rycerze św. Floriana. W służbie Bogu i Ojczyźnie". Wernisaż otworzyła wicedyrektor Muzeum Niepodległości dr Beata Michalec. Głos zabrali także dyr. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego dr Janusz Gmitruk, przedstawiciel ZG ZOSP RP dr Marian Zalewski, twórcy-malarze oraz komisarz wystawy Maciej Milewski, ur. w 1939 roku w Radomsku, utytułowany malarz i grafik.

Konferencja naukowa on-line "Rycerze Świętego Floriana – Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. W stulecie Związku OSP RP"

Konferencja poświęcona historii i przyszłości Ochotniczych Straży Pożarnych jest kolejnym wydarzeniem upamiętniającym setną rocznicę powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Rozpoczęcie konferencji zaplanowano na godzinę 9:30 w sobotę 24 kwietnia 2021 roku.

OSP - Potencjał Młodych

To nowatorski projekt Związku OSP RP realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor, umożlwiający zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania OSP, pozwala nawiązać znajomości oraz pokazuje jak ważne jest aktywizowanie młodzieży w działaniach lokalnej społeczności. 

Interpretacja Komendanta Głównego ws. wyjazdów OSP związanych z informowaniem o szczepieniach.

Pan Komendant Główny PSP udzielił odpowiedzi na zapytanie ZOSP RP dotyczące kwestii wyjazdów OSP związanych z informowaniem o szczepieniach.

O aktywności w czasie pandemii i strategii Związku na posiedzeniu ZG ZOSP RP

Pod przewodnictwem prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka 25 marca 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Zarządu Głównego. Podczas posiedzenia przyjęto uchwały dotyczące budżetu Związku, planu pracy Prezydium i Zarządu Głównego Związku, a także kalendarza imprez na bieżący rok. W dyskusji omawiano zadania Związku w bliższej i dalszej przyszłości. Jubileusz stulecia powstania Związku to z jednej strony potrzeba uszanowania dorobku ale z drugiej prace nad jego strategią służące umacnianiu i rozwojowi organizacji mającej niekwestionowany dorobek w obszarze ratownictwa i bezpieczeństwa ludności oraz innej działalności statutowej ( kulturalnej, sportowej, pracy z młodzieżą).

Odwołanie przygotowań ZOSP RP do VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę

Uchwałą 187/44/2021, mając na uwadze rosnące zagrożenia związane z COVID-19 wywołane koronawirusem, a także bezpieczeństwo wszystkich strażaków i ich rodzin, Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP postanowiło odwołać prowadzone przez Związek OSP RP przygotowania do VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę planowanej na rok 2021.

Przedłużenie niektórych terminów dot. sprawozdań finansowych

Rozporządzeniem z dnia 26 marca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedłużył niektóre terminy dotyczące sprawozdań finansowych.
W szczególności przedłużono...

Przedłużenie terminu złożenia zeznania o wysokości dochodu i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego

Informujemy, że na mocy postanowień rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 571) termin złożenia zeznania podatkowego CIT-8 dla osób prawnych za 2020 r., a więc i dla OSP, został przedłużony do dnia 30 czerwca 2021 r.

INFORMACJA w sprawie zapewnienia opieki dzieciom członków OSP w żłobkach i przedszkolach

Zgodnie z regulacjami zawartymi w przepisach rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na obszarze kraju ogranicza się m.in. funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Czy OSP są podmiotami publicznymi w rozumieniu ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Związek OSP RP wystąpił z zapytaniem do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z prośbą o o rozwianie wątpliwości jakie powstały wśród ochotniczych straży pożarnych (OSP) związanych ze stosowaniem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Podstawę prawną do tego wystąpienia daje Związkowi treść art. 8 tejże ustawy, zgodnie z którym o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego koordynuje zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Życzenia Wielkanocne Prezesa ZG ZOSP RP

Wszystkim Druhnom i Druhom oraz Przyjaciołom Ochotniczych Straży Pożarnych życzę pięknych, zdrowych, spokojnych Świąt Wielkiejnocy. Odpoczynku, ciepła i radości w gronie najbliższych. Wzajemnej życzliwości, optymizmu i spełnienia.

Życzenia Wielkanocne Dyrektora ZW ZOSP RP

Szanowne Druhny i Druhowie, Rycerze Świętego Floriana, Przyjaciele.
Życzymy Wam zdrowych, radosnych i pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych!
Wszystkim Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast, Starostom, Marszałkom, Radnym, Pracownikom Samorządowym oraz Wszystkim, którzy przesłali do nas życzenia, serdecznie dziękujemy i życzymy czasu wytchnienia od codziennych zadań i obowiązków pełnionych w dobie pandemii.
Niechaj tegoroczne Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą dla Was czasem nadziei.