List Prezesa ZG ZOSP RP do strażaków ochotników

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, z jak bardzo poważną sytuacją mamy dziś do czynienia i jak wiele zależy od nas samych. Uważnie obserwuję działania naszych Ochotniczych Straży Pożarnych w całej Polsce, Wasze starania i determinację. Postawa Strażaków Ochotników, którzy bez względu na zagrożenie niosą pomoc tym, którzy jej teraz tak bardzo potrzebują, budzi wielki podziw i wzruszenie. Dziękuję za opiekę nad mieszkańcami, którzy pozostając w domach, przyczyniają się do ograniczania rozprzestrzeniania się śmiertelnego wirusa. Dziękuję za ogromne wsparcie, jakie dajecie lekarzom, ratownikom medycznym i medycznemu personelowi pomocniczemu – ludziom, którzy walczą o nasze zdrowie i życie na pierwszej linii, najbardziej narażając się na zakażenia. Szybko rozwijająca się akcja #STRAŻACYMEDYKOM godna najwyższego uznania pokazuje, jak mądrymi jesteście ludźmi i jak dobrze przygotowanymi nawet na sytuacje, na które trudno być gotowym.

KORONAWIRUS

Sytuacja w naszym kraju jest bardzo poważna. W związku z zagrożeniem pandemią Koronawirusem SARS-Cov-2 bardzo ważne aby każdy wykonywał swoje obowiązki z najwyższą starannością. Dla strażaków ochotników a szczególnie ratowników uczestniczących w akcjach najważniejszym zadaniem jest ratowanie życia i zdrowia ludzi. Działania ratownicze należy prowadzić zgodnie z najwyższymi standardami, w szczególności dotyczy to działań przeciwpożarowych, wypadków drogowych i innych gdzie zagrożone jest życie ludzi.

Zmiana w Prawie o stowarzyszeniach ws. możliwości udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Informacja o o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach dotycząca możliwości udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Wytyczne Komendanta Głównego PSP dla OSP włączonych do KSRG dotyczące działań realizowanych przy zagrożeniu koronawirusem

Wytyczne Komendanta Głównego PSP dla OSP włączonych do KSRG dotyczące działań realizowanych przy zagrożeniu koronawirusem sars-cov-2

Najistotniejsze uregulowania prawne istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy oraz organizacji pozarządowej w okresie epidemii

Istotne przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 347 ze zm.)
z punktu widzenia organizacji pozarządowej,
z punktu widzenia przedsiębiorcy,
w zakresie ubezpieczeń społecznych,

Przedłużamy Ogólnopolski Konkurs na film promujący „1% na OSP”

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że I edycja Ogólnopolskiego Konkursu „1% na OSP” na najlepszy spot filmowy propagujący ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zachęcający do przekazania 1% podatku na Ochotnicze Straże Pożarne zostaje przedłużona. Zgłoszenia należy przesyłać do 31 maja 2020 roku.

Zmieniony termin Gali Floriany

Zmiana terminu Gali.

Posiedzenie Prezydium ZG ZOSP RP

W dniu 2 kwietnia odbyło się posiedzenie Prezydium ZG ZOSP RP. Podjęto uchwałę w sprawie sposobu działania władz statutowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

INFORMACJA w sprawie przyjętych rozwiązań prawnych związanych z COVID-19 istotnych dla strażaków OSP

Ustawą z dnia 31 marca Sejm przyjął regulacje w sprawie rozwiązań prawnych przyjętych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 istotnych dla strażaków OSP.

Wydłużenia terminu na złożenie CIT-8 za 2019 rok.

Minister Finansów Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie, które wydłuża termin złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku CIT za 2019 r.

Próby przeznaczania pomieszczeń OSP na kwarantannę

Dochodzą do nas niepokojące sygnały o próbach wymuszania przez lokalne władze na strażakach ochotnikach zgody na wykorzystywanie strażnic OSP do celów związanych z wirusem Covid-19 np. do przygotowania pomieszczeń dla osób odbywających kwarantannę

Pismo PZG ZOSP RP do Prezydenta RP z prośbą o możliwość skorzystania z zapasów strategicznych dla doposażenia strażaków OSP

W dniu 26 marca br. Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak wystosował list do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. Prezes ZG ZOSP RP zwrócił się do Prezydenta z prośbą o rozważenie możliwości spowodowania skorzystania z zapasów strategicznych dla doposażenia strażaków OSP w środki ochrony indywidualnej.

Wystąpienie ZOSP RP do Ministra SWiA oraz Ministra Zdrowia o zawieszenie obowiązku aktualizacji zaświadczeń lekarskich i KPP

Związek OSP RP wystąpił do Ministra SWiA z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do czasowego zawieszenie obowiązku posiadania przez członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych aktualnych badań lekarskich oraz do Ministra Zdrowia z prośbą o czasowe zawieszenie obowiązku przystąpienia do egzaminu recertyfikacyjnego przez członków ochotniczych straży pożarnych posiadających zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie KPP

Od 20 marca wprowadzono w Polsce stan epidemii

Od 20 marca wprowadzono w Polsce stan epidemii. Poza już obowiązującymi restrykcjami, nowością jest to, że właściciele niektórych nieruchomości, lokali i terenów będą musieli na wniosek wojewody udostępnić je na potrzeby walki z epidemią

Komendant Główny PSP uruchamia środki finansowe na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronowirusa

Komendant Główny PSP uwzględniając zgłaszane potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej podjął decyzje o dofinansowaniu działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koro

Płyn dezynfekujacy - Woda - Mydło - Ręcznik papierowy wszystko w jednym miejscu

Zestaw zawiera:
zbiornik ShoulderSink,
1x mydło 380 ml,
1x etanol do dezynfekcji 380 ml,
1x żel do mocno zabrudzonych rąk 380 ml,
papier,
kosz na odpady,
pasek zabezpieczający zbiornik,
dopinany pasek na ramię.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” 2020 - rozstrzygnięty

Wyniki konkursu plastycznego...