"Niepodległa dla Hymnu" - Apel Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP

W związku ze zbliżającą się 102. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszam Was, Druhny i Druhowie, do współtworzenia wyjątkowej akcji: „Niepodległa do Hymnu”. Inicjatywy, której podstawowym celem jest zaangażowanie Polek i Polaków do wspólnego zaśpiewania hymnu 11 listopada dokładnie o godzinie 12:00.

Pracownia Orkiestry Strażackiej

Orkiestra - webinaria z Jarosławem Ignaszakiem
Narzędzia edukacyjne wspierające proces gry na instrumentach, 12 listopada 2020.
Budowanie brzmienia Orkiestry Dętej - praktyczne podejście, 19 listopada 2020.
Zapraszamy do zgłaszania się chętnych przedstawicieli kadr orkiestr dętych.

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny Związku OSP RP

„100 – lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wierni tradycji w służbie drugiemu człowiekowi” – pod taki tytułem w bieżącym roku realizowany jest Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny Związku OSP RP. Konkurs po raz pierwszy odbywa się wg nowego regulaminu opracowanego przez Komisję ds. młodzieży i sportu ZG ZOSP RP a przyjętego – Uchwała nr 117/22/2019 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 12 grudnia 2019 r.

Rzporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 - Zakazy i ograniczenia COVID-19 w odniesieniu do OSP i ZOSP RP


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2091) w okresie od 28 listopada do 27 grudnia 2020

Zdalne posiedzenie Zarządu Głównego ZOSP RP

W miniony czwartek, 22 października, w formie telekonferencji odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Podczas posiedzenia rozpatrzono następujące projekty uchwał: w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP, w sprawie uczczenia 100-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie zawieszenia stosowania zasady dotyczącej odpłatności za odznakę „Za Wysługę Lat”.

Strażacy ochotnicy pokonali już 80 tys. kilometrów z VWFS

Po pierwszych trzech miesiącach akcji samochody udostępnione bezpłatnie przez Volkswagen Financial Services trzydziestu Ochotniczym Strażom Pożarnym przejechały już łącznie ponad 80 tys. kilometrów i były wsparciem dla strażaków w ponad tysiącu interwencji i wyjazdów.

Zgromadzenie Delegatów CTIF

Zgromadzenie jest organizowane raz w roku przez jeden z krajów członkowskich CTIF. W bieżącym roku posiedzenie miało się odbyć podczas Międzynarodowych Targów Pożarniczych Interschutz w lipcu 2020 r. w Hanowerze jednak ze względu na sytuacje pandemiczną termin został przesunięty i po raz pierwszy od 120 lat odbyło się wirtualnie.

Zdalny Przegląd Orkiestr OSP

Zdalny Przegląd Orkiestr OSP to konkurs który zastąpi zawieszone w 2020 roku regionalne przeglądy orkiestr. Nie stanowi jednak eliminacji do ogólnopolskiego festiwalu Orkiestr OSP. Orkiestry wykonają program konkursowy w swoim środowisku lokalnym, nagrają, następnie prześlą materiał do organizatora do oceny przez jury. Uprawnione do udziału w konkursie są wszystkie strażackie orkiestry dęte.

Błędny numer kolekcjonerski

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie, Drodzy Czytelnicy,
W wyniku niedopatrzenia leżącego po stronie składu naszej gazety, z którym, ze względów bezpieczeństwa w okresie pandemii, Redakcja współpracuje wyłącznie zdalnie, w wydaniu numeru październikowego „Strażaka” wystąpił błąd. Na okładce czasopisma zamiast 10 widnieje numer 9.

Samorząd Województwa Opolskiego pomaga strażakom OSP w walce z COVID-19.

Strażacy ochotniczych straży pożarnych województwa opolskiego 16 października 2020 r. odebrali sprzęt przeznaczony do walki z COVID-19 zakupiony w ramach projektu unijnego realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego we współpracy z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. opolskiego

Spotkanie kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej z przedstawicielami Zarządu Głównego Związku OSP RP

14 października 2020 r. w Komendzie Głównej PSP odbyło się spotkanie robocze, poświęcone sprawom bieżącym oraz formie i zakresowi wspólnych działań OSP i PSP związanych z zagrożeniem i transmisją koronawirusa COVID-19.

Życzenia Prezesa ZG ZOSP RP z okazji Dnia Nauczyciela

Dzień Edukacji Narodowej to bardzo szczególne święto – uhonorowanie poświęcenia wszystkich Nauczycieli i Pracowników Oświaty. Z tej okazji składam Państwu serdeczne podziękowania za Wasz wychowawczy i dydaktyczny trud, za zaangażowanie w pracę i formowanie młodego człowieka. Dziś praca, którą wykonujecie, jest szczególnie ważna, bo to Wy narażacie swoje zdrowie i życie w czasie pandemii.

Porozumienie pomiędzy Związkiem OSP RP a Stowarzyszeniem Dziennikarzy im Władysława Reymonta

5 października 2020 r. w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy między Związkiem OSP RP a Stowarzyszeniem Dziennikarzy im. Władysława Reymonta. (...) Strony porozumienia będą współpracować ze sobą miedzy innymi w celu promocji i upowszechniania kultury oraz tradycji ruchu strażackiego, wyrażających się w bezinteresownej pomocy ludziom i służenia Ojczyźnie.

Pracownia Orkiestry Strażackiej

Budowanie i zarządzanie zespołem projektowym w Orkiestrze.
Jak organizować prace i zdobywać fundusze?
Webinarium odbędzie się 22 października 2020 r.
Zapraszamy do zgłaszania się chętnych przedstawicieli kadr orkiestr dętych.

Dzień Papieski

Od dwudziestu lat w sposób szczególny październik przypomina nam wybitnego Polaka Świętego Jana Pawła II. Tyle lat liczy sobie Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, która koordynuje coroczne obchody Dnia Papieskiego, przypadającego w niedzielę poprzedzającą dat wyboru Papieża – Polaka w 1978 roku. Decyzją Episkopatu Polski corocznie Dzień ten ma myśl przewodnią wynikającą z nauczania Ojca Świętego.

Informacja w sprawie odbywania walnych zebrań członków OSP oraz innych imprez strażackich w okresie zagrożenia COVID-19

Z uwagi na sytuację występowania koronawirusa na terenie kraju oraz związanymi z tym zagrożeniami epidemiologicznymi Prezydium Zarządu Głównego podjęło uchwałę nr 160/36/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zasad organizowania posiedzeń kolegialnych władz oraz organizowania imprez masowych w okresie zagrożenia epidemiologicznego rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem COVID-19. Uchwała zmieniła dotychczasowe wytyczne dla OSP, dostosowując je do sytuacji epidemiologicznej panującej w określonych częściach kraju.

Pracownia Orkiestry Strażackiej

Szkolenie „Musztra paradna w orkiestrze dętej”.
Musztra - Show - Marching - Parada - Przemarsz.
Webinarium odbędzie się 8 października 2020 r.
Zapraszamy do zgłaszania się chętnych przedstawicieli kadr orkiestr dętych.