Informacja o warsztatach dla dyrygentów Orkiestr OSP 3-4 grudnia 2016 roku

Warsztaty składają się z dwóch modułów:

1. Szkolenie dzieci i młodzieży – jak pracować w sekcjach, nowoczesne metody szkolenia /praca w sekcjach z instruktorami Orkiestry OSP Mykanów/. Praca w grupach, w kilku sekcjach instrumentalnych osobno.

2. Młodzieżowa Orkiestra – praktyczne zajęcia dla kapelmistrzów prowadzone przez Mariusza Dziubka, dyrygenta orkiestry wojskowej, a także lidera Dziubek Bandu http://www.dziubekband.pl/. Prowadzący jest m.in. absolwentem Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, akademii muzycznych we Wrocławiu i Gdańsku. Zajęcia odbędą się z udziałem Orkiestry OSP Mykanów nad przesłanymi wcześniej uczestnikom utworami (forma pracy zbliżona do warsztatów w Krasocinie).

Zajęcia skierowane są przede wszystkim do dyrygentów Orkiestr, a w dalszej kolejności także zastępców, liderów /instruktorów/ sekcji Orkiestry.

Termin zgłoszeń do 16 października br. Wymagane karta zgłoszenia, a dla osób które jeszcze nie są w projekcie – ankieta wstępna.

Związek OSP RP, Dział Programowy
ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa
tel. 22 509 50 50, fax 22 509 50 40 lub 22 827 53 29
ps@zg.zosprp.pl

ewaluator-kierownik merytoryczny: Bartłomiej Robak tel. 608579796
e-mail: orkiestryosp@gmail.com